خوش آمدید

زبان انتشار فارسی (با چکیده انگلیسی)
مدیرمسئول دکتر محمدرضا حسینی
سردبیر دکتر انوشیروان کاظم نژاد (رزومه)
دستیار سردبیر دکتر علی رضابراتلو
ناشر و صاحب امتیاز پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
مدل انتشار دسترسی آزاد
تواتر انتشار فصلنامه
سال آغاز به کار  ۱۳۹۱
نمایه ها  کلیک کنید
فرایند داوری همتراز داوری دوسوکور


Main Image

نشریه طب انتظامی

1400، جلد 11، شماره1

شاپای چاپی: 2228-6241

شاپای الکترونیکی: 2383-3483

اطلاعات نشریه

آمار سایت

  • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
  • بازدید 24 ساعت قبل: 766 بازدید
  • تعداد مقالات منتشر شده: 317 مقاله

بازنشر اطلاعات

استفاده از مطالب ارایه‌شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.