[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 2 - ( 1-1400 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 91-98 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین سطح سرمی ویتامین D در مراجعین کارکنان انتظامی به مراکز درمانی بهداد طی سال 1399 در شهر تهران
مهدی زارعی*1، محمد سعید زارع زر دینی2، زهره پناهی3، زینب برجیان بروجنی4، سورنا درویش5، سیدسعید اسدی3، زهرا محمدی3، مریم سهرابی3، زینب تابانژاد6، مرتضی مصری6
1- مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس، معاونت بهداشت،امداد ودرمان ناجا، تهران، ایران ، mahdizareei53@yahoo.com
2- گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران
3- مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس، معاونت بهداشت،امداد ودرمان ناجا، تهران، ایران
4- گروه قارچ‌شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
5- گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
6- مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
چکیده:   (415 مشاهده)
اهداف: ویتامین D یک هورمون استروئیدی محلول در چربی بوده که با کمک به جذب کلسیم و فسفر سبب حفظ سلامت استخوان‌ها در بدن می‌شود. این پژوهش باهدف تعیین سطح سرمی ویتامین D در مشاغل پلیس است تا با بررسی نتایج، در مورد بهداشت کارکنان و کارایی و اثربخشی برنامه‌های کنترل و پیشگیری سازمانی تصمیم‌گیری لازم انجام شود.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی به مدت 12 ماه از ابتدای سال 1399 در شهر تهران در جمعیت مشاغل پلیسی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی پلیس انجام شد. از مراجعین با رعایت مسائل اخلاقی و علمی، نمونه خون اخذ و سطح سرمی ویتامین D با استفاده از کیت‌های ایمنولوژیک به روش الایزا(ELISA)  اندازه‌گیری گردید. مقادیر کمتر از ng/ml 10 کمبود شدید، 30-11 ناکافی و بیشتر از 30 کافی در نظر گرفته شد. داده‌ها توسط نرم‌افزار SPSS تجزیه‌وتحلیل گردیدند.
یافته‌ها: از کل 442 نفر مراجعین، 80%  دارای کمبود شدید یا میزان ناکافی ویتامینD بودند(9/18% کمبود شدید و 1/61% میزان ناکافی) و تنها 20% دارای سطح کافی ویتامین بودند. بیشترین کمبود مربوط به گروه سنی 21-30 سال بود و بین گروه‌های سنی اختلاف معناداری مشاهده شد(P=0.001). در مقایسه نوع شغل، بیشترین فراوانی کمبود شدید و میزان ناکافی ویتامین در مشاغل اداری و کمترین آن در مشاغل عملیاتی بود و اختلاف معناداری مشاهده گردید(P=0.02).
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی است که شیوع کمبود ویتامین D در بین کارکنان پلیس در شهر تهران بالا است(80%) که نیازمند برنامه‌ریزی‌ بهتر و اتخاذ تصمیمات مناسب و اثربخش از سوی مدیران بهداشتی سازمان جهت ارتقاء سلامت کارکنان است.
واژه‌های کلیدی: ویتامین D، پلیس، بیماری اسکلتی، کلسیم، کمبود
متن کامل [PDF 849 kb]   (109 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: بهداشت انتظامی
دریافت: 1399/11/10 | پذیرش: 1399/12/9 | انتشار: 1400/1/2
فهرست منابع
1. Takeda E, Yamamoto H, Taketani Y, Miyamoto KI. Vitamin D‐dependent rickets type I and type II. Pediatrics International. 1997;39(4):508-13. [DOI:10.1111/j.1442-200X.1997.tb03629.x] [PMID]
2. Holick MF. The vitamin D epidemic and its health consequences. J Nutr. 2005; 135: 2739-48. [DOI:10.1093/jn/135.11.2739S] [PMID]
3. Borissova AM, Tankova T, Kirilov G, Dakovska L, Kovacheva R. The effect of vitamin D3 on insulin secretion andperipheral insulin sensitivity in type 2 diabetic patients. Int J Clin Pract. 2003;57(4):258-61.
4. Bouillon R. Non-classical actions of the vitamin D. Bone. 2007; 40 (6):9. [DOI:10.1016/j.bone.2007.04.138]
5. Shodjai Tehrani H. In translation text book of preventive and social medicine a treatise on community health. Park JE, Parker K. 17th ed.
6. Holick M. Vitamin D deficiency: a worldwide problem with health consequences. American Journal of Clinical Nutrition. 2008; 87 (4). [DOI:10.1093/ajcn/87.4.1080S] [PMID]
7. Kooshki A, Akbarzadeh R, Rivandi M. Assessment of nutritional intake and its relationship to educational achievement among high school students. Quarterly Journal of Sabzevar University of Medical Sciences. 2014; 21: 522-528.
8. Lips P. Vitamin D status and nutrition in Europe and Asia. J Steroid Biochem Mol Biol. 2007; 103: 620-5. [DOI:10.1016/j.jsbmb.2006.12.076] [PMID]
9. Hagenau T, Gissel TN, Poulsen CS, Erlandsen M, Mosekilde L, Vestergaard P. Global vitamin D levels in relation to age, gender, skin pigmentation and latitude: an ecologic meta-regression analysis. Osteoporos Int. 2009; 20(1): 133-40. [DOI:10.1007/s00198-008-0626-y] [PMID]
10. Holick MF. Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heartdisease, and osteoporosis. Am J Clin Nutr. 2004; 79: 362-71. [DOI:10.1093/ajcn/79.3.362] [PMID]
11. Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmunediseases, cancers, and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr. 2004; 80: 1678-88. [DOI:10.1093/ajcn/80.6.1678S] [PMID]
12. Akha O, Bahar A, Fooldi B, Kashi Z. Effect of Vitamin D Deficiency Correction on Glycemic Control in Patients with Type II Diabetes Mellitus with Moderate and Severe Vitamin D Deficiency. J Mazandaran Univ Med Sci. 2015; 25(128): 66-76.
13. Ferder M, Inserra F, Manucha W, Ferder L. The world pandemic of vitamin D deficiencycould possibly be explained by cellular inflammatory response activity induced by the reninangiotensinsystem. Am J Physiol Cell Physiol. 2013; 304:1027-39. [DOI:10.1152/ajpcell.00403.2011] [PMID] [PMCID]
14. Hernan MA, OlekMJ, AscherioA. Geographic variation of MS incidence in twoprospective studies of US women. Neurology. 1999; 53(8): 1711-8. [DOI:10.1212/WNL.53.8.1711] [PMID]
15. Morad Zadeh K, Larijani B, Keshtkar AA, Hossein Nezhad A, Rajabian R, Nabi Poor I and et al. Normal values of vitamin D and prevalence of vitamin D deficiency among Iranian population. Sci J Kurd Univ Med Sci. 2006;10:33-43.
16. Bikle DD. Vitamin D metabolism, mechanism of action, and clinical applications. Chemistry & biology. 2014;21(3):319-29. [DOI:10.1016/j.chembiol.2013.12.016] [PMID] [PMCID]
17. Deluca HF. Overview of general physiologic features and functions of vitamin D. Am I clinNutr. 2004; 80: suppl:16895-16965. [DOI:10.1093/ajcn/80.6.1689S] [PMID]
18. Aris RM, Merkel PA, Bachrach LK, et at. Guide to bone health and disease in cysticfibrosis. I clin Endocrinol Metab. 2005; 90: 1888-96. [DOI:10.1210/jc.2004-1629] [PMID]
19. Holick MF. High prevalence of vitamin D inadequacy and implications for health. MayoClin Proc. 2006;81:353-73. [DOI:10.4065/81.3.353] [PMID]
20. Stumpf WE, Sar M, Reid FA, Tanaka Y, DeLuca HF. Target cells for 1, 25-dihydroxyvitamin D3 in intestinal tract, stomach, kidney, skin, pituitary, and parathyroid. Science. 1979 Dec 7;206(4423):1188-90. [DOI:10.1126/science.505004] [PMID]
21. Azizi F, Janghorbani M, Hatami H. Epidemiology and control of common diseases in Iran.2nd ed.
22. Holick MF, Siris ES, Binkley N, Beard MK, Khan A, Katzer JT, et al. Prevalence of vitamin D inadequacy among postmenopausal North American women receiving osteoporosis therapy. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2005;90(6):3215-24. [DOI:10.1210/jc.2004-2364] [PMID]
23. Sullivan SS, Rosen CJ, Halteman WA, Chen TC, Holick MF. AdoJescent girls in Maine atrisk for vitamin D insufficiency. J Am Diet Assoc. 2005; 105:971-974. [DOI:10.1016/j.jada.2005.03.002] [PMID]
24. Boonen S, Bischoff-Ferrari HA, Cooper C, Lips P, Ljunggren O, Meunier PJ, Reginster JY. Addressing the musculoskeletal components of fracture risk with calcium and vitamin D: a review of the evidence. Calcified tissue international. 2006;78(5):257-70. [DOI:10.1007/s00223-005-0009-8] [PMID]
25. Heshmat R, Mohammad K, Majdzadeh SR, Forouzanfar MH, Bahrami A, Ranjbar Omrani G, et al. Vitamin D deficiency in Iran: A multi-center study among different urban areas. Iran J Public Health. 2008;37(1):72-8.
26. Larijani B. An overview of osteoporosis in Iran. 1th international osteoporosis seminar in Iran.Tehran, Iran, 2004.
27. Vieth R, Cole DE, Hawker GA, Trang HM, RubinL A. Wintertime vitamin D insufficiency is common in youngCanadian women and their vitamin D intake does not prevent it. Eur J Clin Nutr. 2001;55:1091-7. [DOI:10.1038/sj.ejcn.1601275] [PMID]
28. Mithal A, Wahl DA, Bonjour JP, Burckhardt P, Dawson-Hughes B, Eisman JA, et al. Global vitamin D status and determinants of hypovitaminosis D. Osteoporos Int. 2009; 20(11):1807-2019. [DOI:10.1007/s00198-009-0954-6] [PMID]
29. Sa'di Nia A, Larijani B, Jalali Nia S, Farzadfar F, Kavkarbar A, Rezaei E,et al. A survey on the prevalence of vitamin D deficiency in the Iranian population living in the Islamic Republic of Iran over the period of 1990-2010. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism.2013; 12 (6): 574-584.
30. Derakhshani F, Hosseini Zijoud SM. Prevalence of Vitamin D Deficiency and Its Effects on Military Forces' Performance -A Review Study. Journal of Military Medicine. 2017; 19(5): 410-422.
31. Shahabi Nejad M, Ghiasi AR, Reza Zadeh M, Saeidi Shahri SJ, Soltani Poor Sheikh S, et al. Measurement of serum level of vitamin D in staff of a military hospital in order to health promotion of them. Journal of Nurse and Physician within War. 2015; 3(7): 53-58.
32. Azami MI, Shamloo MB, Nasirkandy MP, Veisani YO, Rahmati SH, et al. Prevalence of vitamin D deficiency among pregnant women in Iran: a systematic review and meta-analysis. Koomesh. 2017;19(3): 505-514.
33. Mcpherson RA. HenryʼS. Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods (Clinical Biochemistry). 23th Edition, 2017.
34. Pooraziz S, Haidari F, Karandish M, Zakerkish M, Arsang Jang S. ssessment of the Serum Level of Vitamin D and Glycemic and Anthropometric Indices in Patients with Type 2 Diabetes. Qom University of Medical Sciences Journal. 2015; 9(8): 49-56.
35. Nasri H, Behradmanesh S, Maghsoudi AR, Ahmadi A, Nasri P, et al. Efficacy of supplementary vitamin D on improvement of glycemic parameters in patients with type 2 diabetes mellitus; a randomized double blind clinical trial. Journal of Renal Injury Prevention. 2014;
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zareei M, Zare Zardini M S, Panahee Z, Borjian Boroujeni Z, Darvish S, Asadi S S, et al . Determining Vitamin D Levels in Police Staff Referred to Behdad Medical Centers in Tehran, Iran during 2020. J Police Med. 2021; 10 (2) :91-98
URL: http://jpmed.ir/article-1-977-fa.html

زارعی مهدی، زارع زر دینی محمد سعید، پناهی زهره، برجیان بروجنی زینب، درویش سورنا، اسدی سیدسعید، و همکاران. و همکاران.. تعیین سطح سرمی ویتامین D در مراجعین کارکنان انتظامی به مراکز درمانی بهداد طی سال 1399 در شهر تهران. فصل‌نامه طب انتظامی. 1400; 10 (2) :91-98

URL: http://jpmed.ir/article-1-977-fa.htmlدوره 10، شماره 2 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4319