[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
اطلاعات نشریه
درباره نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیئت تحریریه
کارکنان نشریه
بانک‌ها و نمایه‌ها
اخبار و اعلانات
اطلاعات آماری نشریه
تفاهم نامه
راهنمای نویسندگان
فلودیاگرام دریافت تا انتشار
هزینه بررسی و انتشار مقالات
راهنمای آماده‌سازی مقاله
راهنمای منبع‌نویسی
اعلام انصراف مقاله
ضوابط اخلاقی و حقوق مادی
فرم تعهد و امضا نویسندگان
پرسش‌های متداول
ارسال مقاله
ثبت نام
اخلاق در پژوهش
ملزومات اخلاقی
سیاست در مورد سرقت علمی
مناقشات نویسندگی
بیانیه‌های سوء رفتار
اعلامیه حق‌طبع (کپی‌رایت)
متن محرمانگی
آرشیو نشریه
شماره‌های پیشین
شماره جاری
راهنمای داوران
فرآیند داوری
ارتباط با ما
::
DOAJ
..
Google Scholar
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
زیربخش‌های پایگاه
:: test33
..
نظرسنجی
نظر شما در مورد پایگاه جدید چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: هیات تحریریه ::

 مدیر مسئول: دکتر هادی شیرزاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوتکنولوژی
سمت سازمانی: رئیس پلیس بین الملل فرماندهی انتظامی ج.ا.ا
وابستگی سازمانی: دانشیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
ایمیل: hadishirzad۱۱۰yahoo.com
                  
Chairman: Hadi Shirzad
Academic degree :  MD
Email :  infojpmed.ir
Telephone: +۹۸۲۱۸۱۲۳۵۴۸۱    
Organization Academic degree : PhD
Email : hadishirzad۱۱۰yahoo.com
Organization post  :International Police Chief
Affiliation:Assistant Professor of Biotechnology, Police Sciences and Social Studies Institute, Tehran, Iran 
             سردبیر: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی آمار زیستی
سمت سازمانی: استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی آمار زیستی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: kazem_anmodares.ac.ir
رزومه علمی
 
Editor_Chief : Anoshiravan Kazemnejad
Academic degree : Professor 
Email : kazem_anmodares.ac.ir
Organization post  : Tarbiat Modares University
Affiliation: Professor of Biological Statistics, Tarbiat Modares University, Iran
cv
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
دستیار سردبیر: دکتر سعید صفری
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی طب اورژانس
سمت سازمانی: دانشیار طب اورژانس , دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
وابستگی سازمانی: دانشیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، تهران، ایران
ایمیل:safari۲۶۶gmail.com
 
Chief_Assistant : Saeed Safari
   Academic degree : MD Emergency MedicineEmail :  ‏safari۲۶۶gmail.com  ,Organization post  : Associate Professor of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
   Affiliation: Associate Professor of Emergency Medicine,Department of Emergency Medicine, School of Medicine,Men’s Health and Reproductive Health Research Center,Shohada-e-Tajrish Hospital,Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
 
مدیر اجرایی: دکتر رضا محمدی
مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی روانشناسی نظامی
سمت سازمانی: رئیس مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در پلیس، معاونت بهداشت،امداد و درمان، فرماندهی انتظامی، تهران، ایران
ایمیل: rezamohammadi.psygmail.com
شماره تماس:۰۲۱۸۱۲۳۵۴۸۱
 
Executive Manager : Reza Mohammadi
Academic degree : PhD
Email : rezamohammadi.psygmail.com
Organization post  : Head of the Research Center Directorate of HealthRescue & Treatment Police Headquarter
Affiliation: Research Center for Cognitive & Behavioral Sciences in Police, Directorate of Health, Rescue & Treatment, Police Headquarter, Tehran, Iran
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر مجید صادقی‌زاده
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: sadeghmamodares.ac.ir
 
Editorial Board Member : Majid Sadeghizadeh
Academic degree : PhD
Email : sadeghmamodares.ac.ir
Organization post  : Professor of Molecular Genetics, Tarbiat Modares
Affiliation: PhD , Professor of Molecular Genetics, Tarbiat Modares University , Tehran, Iran
 Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر خسرو خواجه
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی بیوشیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: khajehmodares.ac.ir
 
Editorial Board Member : Khosro Khajeh
Academic degree : PhD
Email :  khajehmodares.ac.ir
Organization post  :Professor of Biochemistry, Tarbiat Modares niversity
Affiliation: PhD ,Professor of Biochemistry, Tarbiat Modares
niversity,Tehran, Iran

Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر مجتبی سعادتی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه امام حسین (ع)
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی، استاد دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
ایمیل: saadati۱_myahoo.com
 
Editorial Board Member : Mojtaba Saadati
Academic degree : PhD
Email :  saadati۱_myahoo.com
Affiliation: PhD ,Professor of Microbiology, Imam Hussein
University,Tehran, Iran

 Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر سامان حسینخانی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوشیمی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه تربیت مدرس
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی بیوشیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
ایمیل: saman_hmodares.ac.ir
 
Editorial Board Member : Saman Hosseinkhani
Academic degree : PhD
Email :  saman_hmodares.ac.ir
Organization post  : Tarbiat Modares University
Affiliation: PhD ,Professor of Microbiology, Imam Hussein University,Tehran, Iran
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر عباس عبادی
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیوتکنولوژی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
وابستگی سازمانی: دکتری تخصصی آموزش پرستاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران
ایمیل: ebadi۱۳۴۷yahoo.com
 
Editorial Board Member : Abbas Ebadi
Academic degree : PhD
Email :  ebadi۱۳۴۷yahoo.com
Organization post  : Baqiyatallah University of Medical Sciences
Affiliation: PhD,Professor of Nursing Education, Baqiyatallah University of Medical Sciences,Tehran, Iran
 Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر سید منصور گت میری
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی
سمت سازمانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
وابستگی سازمانی: دانشیار بیماری‌های کلیه (بالغین)،گروه داخلی، دانشکده پزشکی،مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
دانشگاه علوم پزشکی تهران
ایمیل: gatmiritums.ac.ir

 
Editorial Board Member : Seyed Mansoor Gatmiri
   Academic degree : MD Nephrology
Email : gatmiritums.ac.ir
,Organization post  : Associate Professor of Nephrology
Tehran University of Medical Sciences
   Affiliation: Associate Professor of Nephrology,Department of Internal Medicine, chool of Medicine,Imam Khomeini Hospital ,Tehran University of Medical Sciences
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
 
عضو هیئت تحریریه: دکتر علی رضا براتلو
مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی طب اورژانس
سمت سازمانی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران
وابستگی سازمانی: دانشیار طب اورژانس،گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی،مرکز تحقیقات فوریت‌های پیش بیمارستانی و بیمارستانی بیمارستان سینا،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران 
ایمیل: alirezabaratlooyahoo.com
رزومه علمی
 
Editorial Board Member : Alireza Baratloo
Academic degree : Associate Professor
Email : alirezabaratlooyahoo.com
Organization post  : Tehran University of Medical Sciences
Affiliation: Associate Professor of Emergency Medicine,Department of Emergency Medicine, School of Medicine ,Prehospital and Hospital Emergency Research Center
Sina Hospital,Tehran University of Medical Sciences

cv
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸
عضو هیئت تحریریه: دکتر علی اکبر ملکی راد
مدرک تحصیلی: دکتری علوم شناختی
سمت سازمانی: رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی
وابستگی سازمانی: استادیار، دانشکده زیست شناسی و روانشناسی، دانشگاه پیام نور،دانشگاه علوم پزشکی تهران،مرکز تحقیقات علوم دارویی،رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی
ایمیل: malekirad۱۹۷۳gmail.com
 
Editorial Board Member : Ali Akbar Malekirad
   Academic degree : MDEmail : malekirad۱۹۷۳gmail.com ,Organization post  : 
عضو هیئت تحریریه: دکتر حسین رستمی
مدرک تحصیلی: فوق دکتری سایکوسوماتیک
سمت سازمانی: عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا
وابستگی سازمانی: مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری معاونت بهداشت، امداد و درمان فرماندهی انتظامی ج.ا.ا و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
ایمیل: rostami.psychologistgmail.com
 
Editorial Board Member : Hossein Rostami
   Academic degree : PhD Email : rostami.psychologistgmail.com Organization post  :
   Affiliation: Research Center for Cognitive & Behavioral Sciences in Police, Directorate of Health, Rescue & Treatment, Police Headquarter, Tehran, Iran
Last Update: ۲۰۲۲/۰۶/۰۸ 
عضو هیئت تحریریه: دکتر محمد عبدالهی
مدرک تحصیلی: استاد سم شناسی و دارو سازی
سمت سازمانی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
وابستگی سازمانی: استاد سم شناسی و داروشناسی
گروه سم شناسی داروشناسی، دانشکده داروسازی
مرکز تحقیقات علوم داروئی ،پژوهشکده علوم دارویی
دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمیل: mohammad.abdollahialumni.utoronto.ca
 
Editorial Board Member : mohammad.abdollahi
عضو هیئت تحریریه: دکتر پیمان فقیه فرد
مدرک تحصیلی: دکتری دامپزشکی- MPH بهداشت
سمت سازمانی: استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
وابستگی سازمانی:گروه تشخیص هویت دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
ایمیل: dr.faghihgmail.com
Editorial Board Member : Peyman Faqih Fard
   Academic degree : PhD
Email : 
dr.faghihgmail.com
   Affiliation: Department of Identity Recognition, Faculty of Information and Knowledge Sciences and Technologies, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran

 
دفعات مشاهده: 7955 بار   |   دفعات چاپ: 1043 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 115 بار   |   0 نظر
::
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 42 queries by YEKTAWEB 4549