[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی
اطلاعات نشریه
درباره نشریه
اهداف و زمینه‌ها
هیئت تحریریه
کارکنان نشریه
بانک‌ها و نمایه‌ها
اخبار و اعلانات
اطلاعات آماری نشریه
تفاهم نامه
راهنمای نویسندگان
فلودیاگرام دریافت تا انتشار
هزینه بررسی و انتشار مقالات
راهنمای آماده‌سازی مقاله
راهنمای منبع‌نویسی
اعلام انصراف مقاله
ضوابط اخلاقی و حقوق مادی
فرم تعهد و امضا نویسندگان
پرسش‌های متداول
ارسال مقاله
ثبت نام
اخلاق در پژوهش
ملزومات اخلاقی
سیاست در مورد سرقت علمی
مناقشات نویسندگی
بیانیه‌های سوء رفتار
اعلامیه حق‌طبع (کپی‌رایت)
متن محرمانگی
آرشیو نشریه
شماره‌های پیشین
شماره جاری
راهنمای داوران
فرآیند داوری
ارتباط با ما
::
DOAJ
..
Google Scholar
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
زیربخش‌های پایگاه
:: test33
..
نظرسنجی
نظر شما در مورد پایگاه جدید چیست؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: راهنمای نگارش مقالات ::
 | تاریخ ارسال: 1398/11/27 | 
انواع فرمت مقالات مورد پذیرش در نشریه
مقالات اصیل، مقالات مروری (روایتی، سیستماتیک و متاآنالیز) ، گزارش موردی، مقاله کوتاه، نامه به سردبیر یا سرمقاله است.

تمامی مقالات باید از نظر ساختار حائز شرایط زیر باشند (تمامی ۷ شماره به ترتیب اعمال شوند):
۱. صفحه عنوان شامل عنوان کامل مقاله، نام نویسندگان، آدرس علمی نویسندگان و مشخصات کامل تماس با نویسنده مسئول است (در تمام انواع مقالات ثابت است و به هر دو زبان فارسی و انگلیسی باید نوشته شود). برای تمامی نویسندگان باید نام، نام‌خانوادگی، آخرین مدرک اخذشده و رشته تحصیلی، وابستگی (به این صورت نام گروه آموزشی، نام بخش/مرکز تحقیقاتی، نام دانشکده/پژوهشکده، نام دانشگاه/پژوهشگاه، شهر، کشور) ثبت شود. برای نویسنده مسئول علاوه بر مشخصات ذکرشده شماره تماس ثابت و آدرس پستی (به همراه کدپستی) و پست الکترونیک نیز باید مشخص شده باشد.

۲. چکیده فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق) دارای بخش‌های اهداف (Aims)، مواد و روش‌ها (Materials and Methods)، یافته‌ها (Findings) و نتیجه‌گیری (Conclusion) حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۵۰ کلمه

۳. کلیدواژه‌های فارسی و انگلیسی (ترجمه دقیق)، حداقل ۳ و حداکثر ۶ کلمه که باید از MeSH (Medical Subject Heading) انتخاب شوند (http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html)


۴. مشخصات متن اصلی مقاله با توجه به نوع مقاله به شرح زیر است:
۴-۱) مقالات اصیل
این مقالات حاصل فعالیت پژوهشی نویسنده (گان) هستند و در آنها فرآیند تحلیلی روی داده‌ها انجام شده و صرفاً توصیفی نیستند. حداقل ۷۰% مقالات هر شماره به این مقالات اختصاص دارند و در اولویت چاپ هستند. بخش‌های این مقالات شامل ۵ قسمت مجزای مقدمه، مواد و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری است (۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ کلمه؛ ۲۰ تا ۳۰ منبع). در صفحات بعدی، نحوه نگارش مقالات اصیل شرح داده خواهد شد.
۴-۲) مقالات مروری
الف. مروری روایتی
ب. مروری سیستماتیک

مقالات مروری با ساختار پژوهشی که توسط نویسنده (گان) صاحب‌نظر در حوزه مورد نظر نوشته می‌شود. مواد مورد استفاده در این مقالات، سایر مقالات پژوهشی در حوزه موضوعی مورد نظر است که باید بررسی جامعی روی آنها انجام شده باشد. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، اطلاعات و روش‌ها، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری است (۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ کلمه؛ ۵۰ تا ۶۰ منبع که حداقل ۵ عنوان آن مقالات پژوهشی اصیل خود نویسنده باشد).
ج. متاآنالیز
مقالات مروری که توسط نویسنده (این مقالات حتماً یک نویسنده دارند) صاحب‌سبک در حوزه موضوعی مورد نظر به دعوت هیات تحریریه و سردبیر نشریه نوشته می‌شود و ارزش علمی بسیاری دارد. این گونه مقالات به صورت عادی و از نویسندگان بدون سابقه پذیرفته نمی‌شوند. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، تیترهای اصلی به صلاحدید نویسنده (۶ تا ۸ مورد) و نتیجه‌گیری است (۸۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ کلمه؛ ۸۰ تا ۱۰۰ منبع که حداقل ۱۰ عنوان آن مقالات پژوهشی اصیل خود نویسنده باشد).
۴-۳) گزارش موردی
در صورت مواجهه با موارد نادر به خصوص در زمینه پزشکی، نویسنده می‌تواند گزارشی از بیمار مورد نظر را به علاوه اقدامات درمانی و نتایج حاصل از آن اقدامات ارائه نماید. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، بیمار و روش‌ها، یافته‌ها (با حداکثر ۲ دیاگرام)، نتیجه‌گیری است (۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ کلمه؛ ۱۰ تا ۱۵ منبع).
۴-۴) مقاله کوتاه
مقالات پژوهشی در حوزه‌های نوین که دستاورد جدیدی را ارائه داده و پیشینه کمی در ادبیات موضوع مورد نظر دارند. جنبه نوآوری این مقالات بسیار حائز اهمیت است و صرف اندازه کوتاه مقاله نمی‌تواند آن را در زمره این گونه مقالات قرار دهد. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، مواد و روش­‌ها، یافته‌ها (با حداکثر ۲ دیاگرام)، جنبه‌های نوآوری و نتیجه­‌گیری است (۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ کلمه؛ ۱۰ تا ۱۵ منبع).
۴-۵) نامه به سردبیر
این مقالات معمولاً به نظر افراد خبره در مورد مقالات منتشرشده در نشریه و احیاناً نقد آنها اختصاص دارد. در موارد مناسبتی، سردبیر می‌تواند شخصاً یا با دعوت از افراد صاحب‌نظر اقدام به نگارش این دست مقالات نماید. بخش‌های این مقالات شامل مقدمه، تیترهای اصلی به صلاحدید نویسنده (۱ تا ۲ مورد) و نتیجه‌گیری است (۸۰۰ تا ۱۰۰۰ کلمه؛ حداکثر ۵ منبع).
 
۵. تمامی مقالات باید در انتهای خود دارای پنج بخش نکات بالینی کاربردی برای پلیس، تشکر و قدردانی، تعارض منافع، سهم نویسندگان در مقاله و منابع مالی/حمایت‌ها باشند.
۵-۱) نکات بالینی کاربردی برای پلیس
در همه انواع مقالات؛ کادری با عنوان "نکات بالینی کاربردی برای پلیس" پیش‌بینی شده است که می‌بایست نویسندگان حداقل ۲ و حداکثر ۵ نکته بالینی و پزشکی مستخرج از مقاله خود یا مرتبط با مقاله خود را که برای جوامع انتظامی و پلیس کاربرد دارد ارائه نماید. نگارش این بخش الزامی و اجباری است. 
 این نکات را می‌توانید به صورت جمله کامل یا عبارت های کوتاه بیان نمایید.
۵-۲) تشکر و قدردانی: تشکر از تمامی افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در زمینه علمی، نوشتاری و غیره کمک کرده‌اند
۵-۳) تعارض منافعافشای افراد و سازمان‌هایی که به هر نحو از نتایج مقاله سود برده یا ضرر می‌کنند
۵-۴) سهم نویسندگان: بیان نام نویسندگان، نقش آنها در تولید مقاله، توجه داشته باشید که دانشجو، استاد راهنما، مشاور، ناظر و امثالهم نقش محسوب نمی‌شود و
بر اساس توصیه‌های کمیته بین المللی دبیران مجلات پزشکی (ICMJE) نقش تمامی نویسندگان باید از عناوین "ارائه ایده و طراحی مطالعه"، "جمع‌آوری داده"، "تفسیر داده"، "تحلیل آماری داده" انتخاب شود. در انتهای این بخش باید ذکر گردد که "همه نویسندگان در نگارش اولیه مقاله و بازنگری آن سهیم بودند و همه با تأیید نهایی مقاله حاضر، مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می‌پذیرند"
۵-۵) منابع مالی: بیان تامین‌کنندگان مالی و حامیان پژوهش منتج به مقاله است.

۶. منابع
ارجاع به منابع در همه موارد لازم به‌صورت کامل رعایت و برای ارجاع به منبع از سیستم شماره‌گذاری استفاده شود. بدین شکل که منابع در قسمت فهرست منابع و براساس ترتیب استفاده در متن طبقه‌بندی گردیده و به ترتیب شماره‌گذاری شوند. در هر کجای لازم متن، عدد مربوط به منبع مورد نظر در [...] آورده شود. در صورتی که در یک [...] به بیش از یک منبع ارجاع شود اعداد باید از راست به چپ بزرگ شده و با ویرگول از هم جدا شوند. اگر چند منبع مورد استناد متوالی باشند با خط تیره از هم جدا می‌شوند و جهت نگارش به‌صورت ریاضی نوشته می‌شود. تمامی منابع بایستی به فرمت Roman Script (به زبان انگلیسی) و به راحتی قابل بازیابی در نمایه‌های معتبر باشند. در پایان مقالات فارسی کافی است از عبارت [Persian] استفاده فرمایید. در انتهای هر منبع لینک منبع مورد استفاده یا شناسه دیجیتال (DOI) آن را درج نمایید.
 توجه نمایید که تنها منابع معتبر قابل استناد در نگارش مقالات پژوهشی منابعی هستند که محتوای آنها داوری‌همترازشده باشد. به این ترتیب، کتاب، سایت اینترنتی، مطالب ارائه‌شده در کنفرانس‌ها، پایان‌نامه یا رساله دانشجویی و ... منابع معتبر نیستند و تنها مقالات منتشرشده در نشریات پژوهشی، منابع معتبر به حساب می‌آیند. به همین دلیل، حداقل ۸۰% منابع مورد استناد در مقاله ارسالی نویسندگان باید از مقالات منتشرشده معتبر باشند.
 

۷. نمودارها و تصاویر
در متن مقاله از آوردن هرگونه دیاگرام (شکل، جدول یا نمودار) خودداری کنید و فقط در مکان‌هایی که به هریک باید ارجاع شود، شماره آن (مثلاً شکل ۲، جدول ۴ یا نمودار ۱)، نوشته شود. جداول باید در صفحات جداگانه تایپ و به ترتیب استفاده در متن شماره‌گذاری شوند. در متن برای شماره‌گذاری و ارجاع به شکل، جدول و نمودار سه سری شماره‌گذاری مستقل انجام شود. توجه داشته باشید که توضیحات هر دیاگرام باید به‌گونه‌ای باشد که بدون نیاز به متن مقاله بازگوکننده محتویات آن باشدنمودارها و تصاویر متناسب با حجم مقاله (یک مورد به ازای هر ۱۰۰۰ کلمه) و با فرمت Wordباشد. جداول بایستی دارای عنوان در قسمت بالا باشد و در صورت نیاز به توضیح، در زیر جداول به صورت زیرنویس قید شود. شکل‌ها باید به فرمت TIF با رزولوشنdpi ۳۰۰ PPI ۳۰۰ یا  و در صورت امکان با میزان رنگM ۱۶  bit ۲۴ یا باشد و نمودارها حتی‌المقدور در نرم‌افزار Excel طراحی شود. 

   
دفعات مشاهده: 3422 بار   |   دفعات چاپ: 320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر
::
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 42 queries by YEKTAWEB 4570