[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 10، شماره 2 - ( 1-1400 ) ::
جلد 10 شماره 2 صفحات 83-90 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی سلامت جسمی و روانی رانندگان و عوامل پیش‌بینی‌کننده در بروز حوادث ترافیکی در رانندگان متخلف
اعظم ساعی*1، علی رحمانی2، عباس عبادی3
1- دکتری تخصصی آموزش پرستاری، مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس، معاونت بهداشت،امداد ودرمان ناجا، تهران، ایران ، saei.azam@yahoo.com
2- دکتری برنامه ریزی درسی، دانشیار، مرکز تحقیقات تروما و دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
3- دکتری تخصصی آموزش پرستاری، استاد، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و دانشکده پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، تهران، ایران.
چکیده:   (236 مشاهده)
اهداف: از سه عامل موثر انسان، جاده و وسیله نقلیه در بروز حوادث ترافیکی، عوامل انسانی بیشترین سهم را در بروز حوادث ترافیکی دارد. سلامت پزشکی رانندگان یکی از ابعاد عوامل انسانی محسوب می‌شود. هدف از این مطالعه ارزیابی سلامت رانندگان و تعیین عوامل پیش‌بینی‌کننده بروز حوادث ترافیکی در رانندگان متخلف بود.
مواد و روش‌ها: مطالعه مقطعی حاضر در تهران در طی سال‌های 1394 تا 1396 انجام شد. 360 نفر از میان رانندگان متخلفی که ماشین آنها توسط پلیس توقیف شده بود، به طور در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها، از پرسشنامه های جمعیت شناختی و پرسشنامه غربالگری سلامت رانندگان استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار SPSS ویرایش 23 انجام شد.
یافته‌ها: در این مطالعه، 328 نفر مرد (1/91%) و 32 نفر زن (9/8%) از رانندگان متخلف ارزیابی شدند. سلامت رانندگان با متغیرهای جمعیت‌شناختی ارتباط معنیداری داشت (p<0.01). از بین متغیرهای جمعیت شناختی، سطح تحصیلات، داشتن تجربه رانندگی، نوع شغل، سطح درآمد، نوع ماشین و سابقه تصادفات در سه سال گذشته و حداکثر سرعت درون‌شهری ارتباط معنی‌داری با سلامت رانندگان داشت(p<0.01). بر اساس نتیجه آنالیز رگرسیون، وضعیت سلامت رانندگان متخلف یک فاکتور تاثیرگذار در بروز حوادث ترافیکی محسوب شد (p<0.001).
نتیجه‌گیری: با توجه به رابطه معنی‌دار و مستقیم بین سلامت رانندگان و بروز حوادث ترافیکی، میتوان با ارتقای سلامت رانندگان از وقوع بخشی از تصادفات جاده‌ای جلوگیری کرد. با در نظر گرفتن اهمیت و حساسیت رانندگی در رخداد تصادفات جاده‌ای، انجام ارزیابی‌های جسمی جامع‌تری در بین رانندگان قبل از دریافت گواهینامه و بعد از آن به صورت دوره‌ای ضروری به نظر می‌رسد.
واژه‌های کلیدی: تصادفات رانندگی، رانندگی، حوادث ترافیکی
متن کامل [PDF 998 kb]   (165 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: طب ترافیک
دریافت: 1399/11/8 | پذیرش: 1399/12/10 | انتشار: 1400/1/2
فهرست منابع
1. HO global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. 2013: World Health Organization.
2. Moafian G, Aghabeigi MR, Hoseinzadeh A, Lankarani KB, Sarikhani Y, Heydari ST. An epidemiologic survey of road traffic accidents in Iran: analysis of driver-related factors. Chinese journal of traumatology. 2013 Jun 1;16(3):140-4.
3. Saadat S, Soori H. Epidemiology of traffic injuries and motor vehicles utilization in the Capital of Iran: A population based study. BMC public health. 2011 Dec;11(1):1-6. [DOI:10.1186/1471-2458-11-488] [PMID] [PMCID]
4. Soori H, Royanian M, Ainy E, Movahedinejad A, Movahedi M, Mahfouzpour S, Hatamabadi HR, Vafaee R, Massoudinejad MR. Road traffic injuries in IR Iran: the role of interventions implemented by traffic police. Injury Prevention. 2010 Sep 1;16(Suppl 1):A3. [DOI:10.1136/ip.2010.029215.10]
5. Pakgohar A, Tabrizi RS, Khalili M, Esmaeili A. The role of human factor in incidence and severity of road crashes based on the CART and LR regression: a data mining approach. Procedia Computer Science. 2011 Jan 1;3:764-9. [DOI:10.1016/j.procs.2010.12.126]
6. Crizzle AM, Bigelow P, Adams D, Gooderham S, Myers AM, Thiffault P. Health and wellness of long-haul truck and bus drivers: A systematic literature review and directions for future research. Journal of Transport & Health. 2017 Dec 1;7:90-109. [DOI:10.1016/j.jth.2017.05.359]
7. Shappell SA, Wiegmann DA. Human factors investigation and analysis of accidents and incidents. Encyclopedia of Forensic Sciences. 2013; 440-9. [DOI:10.1016/B978-0-12-382165-2.00146-X]
8. Kibayashi K, Shimada R, Nakao KI. Fatal traffic accidents and forensic medicine. IATSS research. 2014 Jul 1;38(1):71-6. [DOI:10.1016/j.iatssr.2014.07.002]
9. Sagberg F. Driver health and crash involvement: A case-control study. Accident Analysis & Prevention. 2006 Jan 1;38(1):28-34. [DOI:10.1016/j.aap.2005.06.018] [PMID]
10. Classen S, Crizzle AM, Winter SM, Silver W, Eisenschenk S. Evidence-based review on epilepsy and driving. Epilepsy & Behavior. 2012 Feb 1;23(2):103-12. [DOI:10.1016/j.yebeh.2011.11.015] [PMID]
11. Owsley C, McGwin Jr G. Vision impairment and driving. Survey of ophthalmology. 1999 May 1;43(6):535-50. [DOI:10.1016/S0039-6257(99)00035-1]
12. Gustavsson P, Alfredsson L, Brunnberg H, Hammar N, Jakobsson R, Reuterwall C, Ostlin P. Myocardial infarction among male bus, taxi, and lorry drivers in middle Sweden. Occupational and environmental medicine. 1996 Apr 1;53(4):235-40. [DOI:10.1136/oem.53.4.235] [PMID] [PMCID]
13. Borowsky A, Shinar D, Oron-Gilad T. Age, skill, and hazard perception in driving. Accident Analysis & Prevention. 2010 Jul 1;42(4):1240-9. [DOI:10.1016/j.aap.2010.02.001] [PMID]
14. Clarke DD, Ward P, Bartle C, Truman W. Older drivers' road traffic crashes in the UK. Accident Analysis & Prevention. 2010 Jul 1;42(4):1018-24. [DOI:10.1016/j.aap.2009.12.005] [PMID]
15. Duke J, Guest M, Boggess M. Age-related safety in professional heavy vehicle drivers: A literature review. Accident Analysis & Prevention. 2010 Mar 1;42(2):364-71. [DOI:10.1016/j.aap.2009.09.026] [PMID]
16. Jayatilleke AU, Nakahara S, Dharmaratne SD, Jayatilleke AC, Poudel KC, Jimba M. Working conditions of bus drivers in the private sector and bus crashes in Kandy district, Sri Lanka: a case-control study. Injury prevention. 2009 Apr 1;15(2):80-6. [DOI:10.1136/ip.2008.018937] [PMID]
17. Anderson JE, Govada M, Steffen TK, Thorne CP, Varvarigou V, Kales SN, Burks SV. Obesity is associated with the future risk of heavy truck crashes among newly recruited commercial drivers. Accident Analysis & Prevention. 2012 Nov 1;49:378-84. [DOI:10.1016/j.aap.2012.02.018] [PMID]
18. Rodenstein D. Sleep apnea: traffic and occupational accidents-individual risks, socioeconomic and legal implications. Respiration. 2009;78(3):241-8. [DOI:10.1159/000222811] [PMID]
19. Hilton MF, Staddon Z, Sheridan J, Whiteford HA. The impact of mental health symptoms on heavy goods vehicle drivers' performance. Accident Analysis & Prevention. 2009 May 1;41(3):453-61. [DOI:10.1016/j.aap.2009.01.012] [PMID]
20. Izadi N, Malek M, Aminian O, Saraei M. Medical risk factors of diabetes mellitus among professional drivers. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 2013 Dec;12(1):1-5. [DOI:10.1186/2251-6581-12-23] [PMID] [PMCID]
21. Graveling AJ, Frier BM. Driving and diabetes: problems, licensing restrictions and recommendations for safe driving. Clinical diabetes and endocrinology. 2015 Dec;1(1):1-8. [DOI:10.1186/s40842-015-0007-3] [PMID] [PMCID]
22. Roth GA, Forouzanfar MH, Moran AE, Barber R, Nguyen G, Feigin VL, et al. Demographic and epidemiologic drivers of global cardiovascular mortality. New England Journal of Medicine. 2015 Apr 2;372(14):1333-41. [DOI:10.1056/NEJMoa1406656] [PMID] [PMCID]
23. Saei A, Rahmani A, Ebadi A, Khankeh HR. The role of acute medical conditions, drugs and alcohol in motor vehicles accidents: a narrative review. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 2017 May 10;4(2):49-57. [DOI:10.4103/2345-5756.231745]
24. Li G, Brady JE, Chen Q. Drug use and fatal motor vehicle crashes: a case-control study. Accident Analysis & Prevention. 2013 Nov 1;60:205-10. [DOI:10.1016/j.aap.2013.09.001] [PMID]
25. Schulze H, Schumacher M, Urmeew R, Alvarez J, Bernhoft IM, de Gier HD, et al. Driving under the influence of drugs, alcohol and medicines in Europe-findings from the DRUID project.
26. Leproust S, Lagarde E, Salmi LR. Systematic screening for unsafe driving due to medical conditions: Still debatable. BMC public health. 2008 Dec;8(1):1-0. [DOI:10.1186/1471-2458-8-27] [PMID] [PMCID]
27. Pepple G, Adio A. Visual function of drivers and its relationship to road traffic accidents in Urban Africa. Springerplus. 2014 Dec;3(1):1-7. [DOI:10.1186/2193-1801-3-47] [PMID] [PMCID]
28. Saei A, Rahmani A, Ebadi A, Mahmoudi H, Sirati Nir M, Khankeh HR. Traffic Accidents and Health of the Driver. Trauma Monthly. 2018 Mar 1;23(2). [DOI:10.5812/traumamon.12963]
29. Duke J, Guest M, Boggess M. Age-related safety in professional heavy vehicle drivers: A literature review. Accident Analysis & Prevention. 2010 Mar 1;42(2):364-71. [DOI:10.1016/j.aap.2009.09.026] [PMID]
30. Shojaei M , Atashpou H . A comparative study of personality and demographic characteristics of delinquent and non-delinquent drivers in Isfahan (after the implementation of the new traffic law in 2011). 2012;73-96.
31. Ketabi D, Barkhordari A, Mirmohammadi SJ, Mehrparvar AH. Aberrant behaviors and road accidents among Iranian truck drivers, 2010. Health promotion perspectives. 2011;1(2):130.
32. Cross JM, McGwin G, Rubin GS, Ball KK, West SK, Roenker DL, et al. Visual and medical risk factors for motor vehicle collision involvement among older drivers. British journal of ophthalmology. 2009 Mar 1;93(3):400-4. [DOI:10.1136/bjo.2008.144584] [PMID] [PMCID]
33. Marottoli RA, Richardson ED, Stowe MH, Miller EG, Brass LM, Cooney Jr LM, et al. Development of a test battery to identify older drivers at risk for self‐reported adverse driving events. Journal of the American Geriatrics Society. 1998 May;46(5):562-8. [DOI:10.1111/j.1532-5415.1998.tb01071.x] [PMID]
34. Keeffe JE, Jin CF, Weih LM, McCarty CA, Taylor HR. Vision impairment and older drivers: who's driving?. British journal of ophthalmology. 2002 Oct 1;86(10):1118-21. [DOI:10.1136/bjo.86.10.1118] [PMID] [PMCID]
35. Margolis KL, Kerani RP, McGovern P, Songer T, Cauley JA, Ensrud KE. Risk factors for motor vehicle crashes in older women. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. 2002 Mar 1;57(3):M186-91. [DOI:10.1093/gerona/57.3.M186] [PMID]
36. Redelmeier DA, Tien HC. Medical interventions to reduce motor vehicle collisions. CMAJ. 2014 Feb 4;186(2):118-24. [DOI:10.1503/cmaj.122001] [PMID] [PMCID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saei A, Rahmani A, Ebadi A. Investigating the medical health of drivers and determining the predictive factors in the occurrence of traffic accidents in delinquent drivers. J Police Med. 2021; 10 (2) :83-90
URL: http://jpmed.ir/article-1-976-fa.html

ساعی اعظم، رحمانی علی، عبادی عباس. ارزیابی سلامت جسمی و روانی رانندگان و عوامل پیش‌بینی‌کننده در بروز حوادث ترافیکی در رانندگان متخلف. فصل‌نامه طب انتظامی. 1400; 10 (2) :83-90

URL: http://jpmed.ir/article-1-976-fa.htmlدوره 10، شماره 2 - ( 1-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداد Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4319