[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: دوره 12، شماره 1 - ( 11-1401 ) ::
جلد 12 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
آنالیز کیفی و کمی سریع مرفین در نمونه‌های خیابانی و زیستی با استفاده از اسکن دانسیتومتری کروماتوگرافی لایه نازک
اصغر افتخاری1، اکرم عاملی*2، بابایی محسن3
1- گروه مدیریت فناوری، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران
2- گروه مدیریت فناوری، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران ، ameliakram90@gmail.com
3- گروه تشخیص هویت و علوم پزشکی، دانشکده علوم فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
چکیده:   (908 مشاهده)
اهداف: در سال‌های اخیر، پژوهش‌ در زمینه شناسایی و تعیین سریع مقدار مواد مخدر ازجمله مرفین رشد چشمگیری یافته است. هدف از این تحقیق، ارائه یک روش ارزان، ساده و سریع برای شناسایی کمی مرفین در نمونه‌های خیابانی و نمونه‌های زیستی بود.
مواد و روش‌ها: این پژوهش تجربی در بهار و تابستان سال 1400 در آزمایشگاه گروه مواد مخدر دانشگاه علوم انتظامی انجام شد. در این مطالعه، نمونه‌های پودری و نمونه‌های ادرار حاوی مرفین برای اندازه‌گیری میزان مرفین با روش اسکن دانسیتومتری صفحات TLC مورد آزمایش قرار گرفت. صفحات کروماتوگرافی لایه نازک سیلیکا 60G F254 (مرک) و فاز متحرک شامل استونیتریل، متانول و آمونیاک (1:2:17) جهت انجام آزمایشهای  TLC، کلروفرم و 2-پروپانول با نسبت 9 به 1 جهت استخراج، دستگاه Camag TLC Scanner 3با نرم‌افزار WinCATS 1.4.2.8121 جهت آنالیز کیفی و کمی مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: این روش باند مشخص و تفکیک‌شده‌ای برای مرفین در RF برابر با 16/2 میلی‌متر نشان داد. منحنی کالیبراسیون با ضریب همبستگی 0/9887 رابطه خطی مطلوبی را بین مساحت زیر پیک مرفین و غلظت لکه‌ها در محدوده µg/spot 6-1 نشان داد. این روش، حد تشخیص، دقت و صحت قابل قبولی برای اندازه‌گیری مرفین در نمونه‌های خیابانی و همچنین نمونه‌های ادرار نشان داد.
نتیجه‌گیری: اسکن دانسیتومتری کروماتوگرافی لایه نازک، یک روش غربالگری سریع و ارزان برای آنالیز کیفی و کمی مرفین در نمونه‌های خیابانی و ادرار است.
شماره‌ی مقاله: 5
واژه‌های کلیدی: کروماتوگرافی لایه نازک [MeSHمرفین [MeSHدانسیتومتری [MeSH]
متن کامل [PDF 691 kb]   (511 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: اعتیاد و سوء مصرف مواد
دریافت: 1401/7/9 | پذیرش: 1401/10/17 | انتشار: 1401/12/3
فهرست منابع
1. Capello C, Fischer U, Hungerbühler K. What is a green solvent? A comprehensive framework for the environmental assessment of solvents. Green Chem. 2007;9(9):927-34. https://doi.org/10.1039/b617536h [DOI:10.1039/B617536H.]
2. Arabi M, Ostovan A, Li J, Wang X, Zhang Z, Choo J, Chen L. Molecular imprinting: green perspectives and strategies. Adv. Mater.2021;33(30):2100543. https://doi.org/10.1002/adma.202100543 [DOI:10.1002/adma.202100543.] [PMID]
3. De Carvalho T.C, Tosato F, Souza L.M, Santos H, Merlo B.B, Ortiz R.S et al. Thin layer chromatography coupled to paper spray ionization mass spectrometry for cocaine and its adulterants analysi. Forensic Sci. Int. 2016;262:56-65. [DOI:10.1016/j.forsciint.2016.02.039] [PMID]
4. Yu H, Le H.M, Kaale E, Long K.D, Layloff T, Lumetta S.S et al. Characterization of drug authenticity using thin-layer chromatography imaging with a mobile phone. J. Pharm Biomed Anal. 2016;125:85-93. https://nano.ece.illinois.edu/files/2017/11/154.pdf [DOI:10.1016/j.jpba.2016.03.018] [PMID]
5. Bernard-Savary P, Poole C.F. A. Instrument platforms for thin-layer chromatography. J Chromatogr 2015;1421:184-202. [DOI:10.1016/j.chroma.2015.08.002] [PMID]
6. Sereshti H, Poursorkh Z, Aliakbarzadeh G, Zarre S, Ataolahi S. An image analysis of TLC patterns for quality control of saffron based on soil salinity effect: A strategy for data (pre)-processing. Food Chem. 2018;239:831-9. [DOI:10.1016/j.foodchem.2017.07.012] [PMID]
7. Stroka J, Spangenberg B, Anklam E. New approaches in TLC-densitometry. Liq. Chromatogr. Relat. Technol. 2002;25:1497-1513. [DOI:10.1081/JLC-120005700]
8. Capitan-Vallvey L.F, Lopez-Ruiz N, Martinez-Olmos A, Erenas M.M, Palma A.J. Recent developments in computer vision-based analytical chemistry: A tutorial review. Anal Chim Acta. 2015;899:23-56. [DOI:10.1016/j.aca.2015.10.009] [PMID]
9. Phattanawasin P, Sotanaphun U, Sukwattanasinit T, Akkarawaranthorn J, Kitchaiya S. Quantitative determination of sibutramine in adulterated herbal slimming formulations by TLC-image analysis method. Forensic Sci Int. 2012;219(3):96-100. [DOI:10.1016/j.forsciint.2011.12.004] [PMID]
10. Deena A.M, John M, Adel S, Lashien Ahmed F, Abdel Hakiem, Tamer Z. Novel environment friendly TLC-densitometric method for the determination of anti-coronavirus drugs "Remdesivir and Favipiravir": Green assessment with application to pharmaceutical formulations and human plasma. Microchem J. 2022;174:107101. [DOI:10.1016/j.microc.2021.107101] [PMID] [PMCID]
11. Manish L. Chavhan, Atul A. Shirkhedkar, Sanjay J. Suran. Development and validation of a stability indicating RP-TLC/densitometric method for determination of Loratadine in bulk and in tablets. Arabian J Chem. 2017;10:825-30. [DOI:10.1016/j.arabjc.2012.12.014]
12. Shahvar A, Saraji M, Shamsaei D. Smartphone-based chemiluminescence sensing for TLC imaging. Sens Actuators. 2018;255(1):891-4. [DOI:10.1016/j.snb.2017.08.144]
13. Ioana S, Dorina C , Costel S. High sensitive and selective HPTLC method assisted by digital image processing for simultaneous determination of catecholamines and related drugs. Talanta. 2013;114:117-23. [DOI:10.1016/j.talanta.2013.03.058] [PMID]
14. B. Spangenberg C.F, Poole C. Quantitative Thin-Layer Chromatography .a Practical Survey. Springer. 2011. 119-54. https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-10729-0 [DOI:10.1007/978-3-642-10729-0]
15. Heidarzadeh F, Shahrabadi M, Rostami S, Pazoki M, Abbasi H, Hosseiniara S M, et al. Rapid and Accurate Diagnosis of Substance Abuse: A Narrative Review. JPMed 2022; 11 (1) URL: http://jpmed.ir/article-1-1049-fa.html
16. Parise Filho R, Polli M C, Barberato Filho S, Garcia M, Ferreira E I. Prodrugs available on the Brazilian pharmaceutical market and their corresponding bioactivation pathways. Brazilian Journal of Pharmaceutica Science, 2010, 46. 10.1590/S1984-82502010000300003. [DOI:10.1590/S1984-82502010000300003]
17. Yamini A, Pourali S, Rezazadeh M. Electromembrane extraction followed by high performance liquid chromatography: an efficient method for extraction and determination of morphine, oxymorphone, and methylmorphine from urine samples. Anal Methods. 2014;6:5554-65. https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2014/ay/c4ay00480a [DOI:10.1039/C4AY00480A]
18. Isbell T.A, Strickland E.C, Hitchcock J, McIntire G, Capillary electrophoresis-mass spectrometry determination of morphine and its isobaric glucuronide metabolites. J Chromatogr.B Technol Biomed Life Sci. 2015;980:65-71. [DOI:10.1016/j.jchromb.2014.11.035] [PMID]
19. Fryirs B, M. Dawson, Mather L.E. Highly sensitive gas chromatographicmass spectrometric method for morphine. J Chromatogr. B: Biomed. 1997;693:51-7. https://doi.org/10.1016/S0378-4347(97)00049-2 [DOI:10.1016/s0378-4347(97)00049-2] [PMID]
20. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Recommended Methods for Testing Opium, Morphine and Heroin: Manual for Use by National Drug Testing Laboratories 1998 (ST/NAR/29/Rev.1), 29
21. Schuberth J, Schuberth J. Gas chromatographic-mass spectrometric determination of morphine, codeine and 6-monoacetylmorphine in blood extracted by solid phase. J Chromatogr. 1989;490(2):444-9. doi:10.1016/s0378-4347(00)82804-2 [DOI:10.1016/S0378-4347(00)82804-2] [PMID]
22. Jeffery Shoemaker M. Urine drug testing in the clinical laboratory: approved guideline. NCCLS, New York. 1999,19(6). https://webstore.ansi.org/preview-pages/CLSI/preview_TDM8-A.pdf
23. Pascual-Caro S, Borrull F, Calull M, Aguilar C. Homemade Pipette Tip Solid-Phase Extraction for the Simultaneous Determination of 40 Drugs of Abuse in Urine by Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometry. Separations. 2022;9(9):233. [DOI:10.3390/separations9090233]
24. Kong TY, Kim JH, Kim JY, et al. Rapid analysis of drugs of abuse and their metabolites in human urine using dilute and shoot liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Arch Pharm Res. 2017;40(2):180-196. doi:10.1007/s12272-016-0862-1 [DOI:10.1007/s12272-016-0862-1] [PMID]
25. Sharma A, Gaurav K, Singh R et al. Development and validation of a high-performance thin-layer chromatography-densitometry method for the quantitative estimation of morphine in the classical ayurvedic formulation kamini vidrawan ras. JPC-J Planar Chromat. 2017;(30):188-92. [DOI:10.1556/1006.2017.30.3.6]
26. Ahrens B, Blankenhorn D, Spangenberg B. Advanced fibre optical scanning in thin-layer chromatography for drug identification. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2002;772(1):11-8. doi:10.1016/s1570-0232(01)00617-1 [DOI:10.1016/S1570-0232(01)00617-1] [PMID]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHAXML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Eftekhari A, Ameli A, Babaei M. Rapid Qualitative and Quantitative Analysis of Morphine in the Street and Biological Samples Using Densitometry Scan of Thin Layer Chromatography. JPMed 2023; 12 (1)
URL: http://jpmed.ir/article-1-1134-fa.html

افتخاری اصغر، عاملی اکرم، محسن بابایی. آنالیز کیفی و کمی سریع مرفین در نمونه‌های خیابانی و زیستی با استفاده از اسکن دانسیتومتری کروماتوگرافی لایه نازک. نشریه طب انتظامی. 1401; 12 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1134-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 12، شماره 1 - ( 11-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی Journal of Police Medicine
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570