logo
دوره 11، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 11 شماره 1 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohammadyari S. Assessing the Energy Balance and Nutritional Needs (Macronutrients, Vitamins, Minerals) in Military Students. J Police Med 2022; 11 (1) : e20
URL: http://jpmed.ir/article-1-1075-fa.html
محمدیاری سجاد. بررسی تأمین تعادل انرژی و نیازهای تغذیه‌ای (درشت‌مغذی‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی) دانشجویان نظامی. نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1075-fa.html


گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه افسری امام علی (ع)، تهران، ایران ، mohammadyari.s@gmail.com
چکیده:   (2423 مشاهده)
اهداف: رژیم غذایی و محتوای آن یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر عملکرد جسمانی و کارایی اجرای وظایف شغلی در دانشجویان نظامی است. از این‌رو، تحقیق حاضر با هدف مقایسه محتوای رژیم غذایی و نیازهای تغذیه‌ای و جسمانی دانشجویان افسری و ارائه راه کارهای مناسب تغذیه‌ای انجام شد.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است که جامعه آن دانشجویان افسری دانشگاه امام علی (ع) در سال 1399 بود. 120 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. به منظور ارزیابی متغیرهای مورد مطالعه از پرسش‌نامه تواتر غذایی (دارای یادآمد غذایی 24 ساعته) و پرسش‌نامه فعالیت بدنی در سه روز و نرم‌افزار N4 Food Processor استفاده شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از آزمون تی در نرم‌افزار SPSS 20 در سطح معناداری کمتر از 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های مطالعه حاضر نشان داد که سن، قد، وزن و شاخص توده بدنی نمونه‌ها به ترتیب 8/2±21/36 سال، 45/10±169/64 سانتی‌متر، 6/74±34/73 کیلوگرم و 37/2±25/47 کیلوگرم بر مترمربع بود. میزان کربوهیدرات، سدیم و چربی دریافتی بالاتر از میزان مورد نیاز بدن بود، در حالی که میزان پروتئین دریافتی کمتر از مقدار نیاز برآوردشده برای دانشجویان دانشگاه افسری بود که با استاندار موجود تفاوت معناداری داشت (0/001=p). همچنین میزان کالری دریافتی، مقدار هزینه انرژی، ویتامین A، ویتامین D، ویتامین B12 ویتامین E، ویتامین C، کلسیم، منیزیم و روی دریافتی دانشجویان از لحاظ آماری به طور معناداری کمتر از مقادیر استانداردهای موجود و مقادیر ریزمغذی‌های مورد نیاز برای انجام مناسب فعالیت‌ها بود (0/001=p).
نتیجه‌گیری: درمجموع به نظر می‌رسد برنامه غذایی دانشجویان نیازمند اصلاحاتی مانند بهبود کمیت و کیفیت رژیم غذایی، افزودن میان‌وعده‌های غذایی کوچک، افزودن مواد لبنی و همچنین برخی میوه‌ها و سبزیجات تازه است
شماره‌ی مقاله: e20
متن کامل [PDF 546 kb]   (1882 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (243 مشاهده)  
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: بهداشت انتظامی
دریافت: 1400/11/4 | پذیرش: 1401/1/23 | انتشار: 1401/2/10

فهرست منابع
1. Theuri S. Barasi's human nutrition: A health perspective. J Nutr Edu Behav. 2017;49(4):361. [DOI:10.1016/j.jneb.2017.01.005]
2. Redondo-Flórez L, Fernández-Lucas J,. Clemente-Suárez V.J. Cultural differences in stress-related psychological, nutrition, physical activity and oral health factors of professors. Nutrients. 2020;12(12): 3644. [DOI:10.3390/nu12123644] [PMID] [PMCID]
3. Gavrilova N, Chernopolskaya N, Rebezov M, Schetinina E, Suyazova I, Safronov S.et al. Development of specialized food products for nutrition of sportmen. J Crit Res. 2020;7(4):233-6. http://doi.10.31838/jcr.07.04.43 [DOI:10.31838/jcr.07.04.43]
4. Betts A, Gonzalez T, Burke L, Close G, Garthe I, James L, Jeukendrup A et al. Text expanding on the checklist for proper reporting of evidence in sport and exercise nutrition trials. Int J Nutr Exerc Metab. 2020;30(1):2-13. doi: 10.1123/ijsnem.2019-0326. [DOI:10.1123/ijsnem.2019-0326] [PMID]
5. Han C, Miller M, Yaxley A, Baldwin C, Woodman R, Sharma Y. Effectiveness of combined exercise and nutrition interventions in prefrail or frail older hospitalised patients: a systematic review and meta-analysis. BMJ open. 2020;10(12):1-13. https://bmjopen.bmj.com/content/10/12/e040146 [DOI:10.1136/bmjopen-2020-040146] [PMID] [PMCID]
6. Shariati M, Kaffashi A, Ghalehbandi M, Fateh A, Ebadi M. Mental health in medical students of the Iran University of Medical Sciences (IUMS). Payesh.2002;1(3):29-37. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=45356
7. Dolatkhah N, Aghamohammadi D, Farshbaf-Khalili A, Hajifaraji m, Hashemian M, Smaeili S. Nutrition knowledge and attitude in medical students of Tabriz University of Medical Sciences in 2017-2018. BMC Research Notes. 2019;12(757):1-6. [Persian]. DOI: 10.1186/s13104-019-4788-9 [DOI:10.1186/s13104-019-4788-9] [PMID] [PMCID]
8. Hutchinson W, Greene P, Hansen S. L. Evaluating active duty risk-taking: military home, education, activity, drugs, sex, suicide, and safety method. Mil Med. 2008;173(12):1164-7. doi: 10.7205/milmed.173.12.1164. [DOI:10.7205/MILMED.173.12.1164] [PMID]
9. Sali S, Esfahani A, Nobakht M, Enayati H, Farajzadeh M, Babaei M. Nutritional status in some Iranian naval units. J Mil Med. 2020;22(8):810-17. [Persian]. DOI: 10.30491/JMM.22.8.810
10. Klesges R, Clayton K, Ward K, Kaufman M, Haddock C.K, Talcott, Lando H A. Predictors of milk consumption in a population of 17-to 35-year-old military personnel. J Am Diet Assoc. 1999;99(7):821-6. [DOI:10.1016/S0002-8223(99)00195-9]
11. Swain H, Toth M, Consolazio C, Fitzpatrick W, Allen D, et al. Food consumption of soldiers in a subarctic climate (Fort Churchill, Manitoba, Canada, 1947-1948) One Figure. J Nutr. 1949;38(1):63-72. [DOI:10.1093/jn/38.1.63] [PMID]
12. Esfahani F. H, Asghari G, Mirmiran P, Azizi F. Reproducibility and relative validity of food group intake in a food frequency questionnaire developed for the Tehran Lipid and Glucose Study. J Epidemiol.2010;20(2):150-8. DOI: 10.2188/jea.je20090083 [Persian] [DOI:10.2188/jea.JE20090083] [PMID] [PMCID]
13. Siostrom M, Ainswoth B, Bauman A, Bull F, Hamilton C. Guidelines for data processing and analysis of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)-short and long forms [Internet]. 2005. https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=5641f4c36143250eac8b45b7&assetKey=AS%3A294237418606593%401447163075131
14. BashiriMoosavi F, FARMANBAR R, TAGHDISI M, ATRKAR Z. Level of physical activity among girl high school students in Tarom county and relevant factors. Iran J Health. 2015;3(2):133-40. [Persian]. https://journal.ihepsa.ir/article-1-175-en.html
15. Castellini G, Sauro C, Ravaladi C, Rotella C, Faravelli C, Ricca V. Diagnostic crossover and outcome predictors in eating disorders according to DSM-IV and DSM-V proposed criteria: a 6-year follow-up study. Psychosom Med. 2011;73(3):270-9. https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e31820a1838 [DOI:10.1097/psy.0b013e31820a1838] [PMID]
16. Lutz L, Gaffney-Stomberg E, Karl J, Hughes J, Guerriere K, Mcclung J. Dietary intake in relation to military dietary reference values during army basic combat training; a multi-center, cross-sectional study. Mil Med. 2019;184(3-4):e223-e230. [DOI:10.1093/milmed/usy153] [PMID]
17. Al-Shawaf L. The evolutionary psychology of hunger. Appetite. 2016;105:591-5. [DOI:10.1016/j.appet.2016.06.021] [PMID]
18. Rouzitalab T,pourghassem B, Amirsasan R, Asghari M, Naeimi A, Sanoobar M. The relationship of disordered eating attitudes with body composition and anthropometric indices in physical education students. Iran Red Crescent Med J.2015;17(11):e20727. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698139/ [DOI:10.5812/ircmj.20727] [PMID] [PMCID]
19. Baum A. Eating disorders in sports: a view contemplating the male athlete.2006;36(1):1-6. [DOI:10.2165/00007256-200636010-00001] [PMID]
20. Holway F, Spriet L. Sport-specific nutrition: practical strategies for team sports. J Sports Sci. 2011;29(1):115-25. doi: 10.1080/02640414.2011.605459. [DOI:10.1080/02640414.2011.605459] [PMID]
21. Riebe D, Franklin B, Thompson D, Garber E, Whitfield G, Magal M et al. Updating ACSM's recommendations for exercise preparticipation health screening. Med Sci Sport Exerc. 2015;47(11):2473-9. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000664 [DOI:10.1249/mss.0000000000000664] [PMID]
22. Rostami H, Parastouei K, Samadi M. Assessment of dietary menu and staff satisfaction with it in selected military areas of the country. J Mil Med.2021;23(1):58-68. [Persian]. DOI: 10.30491 /JMM.23.1.58
23. Sandstead H. Origins of the Interdepartmental Committee on Nutrition for National Defense, and a brief note concerning its demise. J Nutr. 2005;135(5):1257-62. [DOI:10.1093/jn/135.5.1257] [PMID]
24. Gibson J, Stuart-Hill L, Martin S, Gaul C. Nutrition status of junior elite Canadian female soccer athletes. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 2011;21(6):507-14. [DOI:10.1123/ijsnem.21.6.507] [PMID]
25. Daneshvar P, Hariri M, Ghiasvand R, Askari GH, Darvishi L, Shokri N et al. Dietary behaviors and nutritional assessment of young male isfahani wrestlers. Int J prev med. 2013;4(1):48-52. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3665025/
26. Oladunni M, Sanusi R. Nutritional status and dietary pattern of male athletes in Ibadan, South Western Nigeria. Niger J Physiol Sci.2013;28(2):165-71. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24937392/
27. Martínez Reñón C, Collado P. An assessment of the nutritional intake of soccer referees. J Int Soc Sports Nutr. 2015;12(1):1-7. http:/.doi.org/10.1186/s12970-015-0068-9 [DOI:10.1186/s12970-015-0068-9] [PMID] [PMCID]
28. Alonso‐Pedrero L, Bes‐Rastrollo M, Marti A. Effects of antidepressant and antipsychotic use on weight gain: a systematic review. Obes Rev. 2019;20(12):1680-90. [DOI:10.1111/obr.12934] [PMID]
29. Frank LL, McCarthy MS. Telehealth coaching: impact on dietary and physical activity contributions to bone health during a military deployment. Mil Med. 2016;181(suppl_5):191-8. doi:10.7205/MILMED - D -15 -00159. [DOI:10.7205/MILMED-D-15-00159] [PMID]
30. Andrews T, Lukaszewski A, Simmons Z, Bleske-Rechek A. Cue-based estimates of reproductive value explain women's body attractiveness. Evol Human Behav. 2017;38(4):461-7. [DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2017.04.002]
31. Fairburn G, Cooper Z. Eating disorders, DSM-5 and clinical reality. Br J psychiatry. 2011;198(1):8-10. [DOI:10.1192/bjp.bp.110.083881] [PMID] [PMCID]
32. Galanti G, Stefani L, Scacciati I, Mascherini G,Buti G, Maffulli N. Eating and nutrition habits in young competitive athletes: a comparison between soccer players and cyclists. Transl Med UniSa. 2014;11:44-7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25674549/

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.