logo
دوره 11، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 11 شماره 1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.SHAHED.REC.1399.147


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vaseie M, Amini M, Kashani T. Frequency, Risk Factors and Antibiotic Resistance Pattern of Nosocomial Infections Caused by Gram Positive Bacteria During 2014-2020 in Mustafa Khomeini Hospital, Iran. J Police Med 2022; 11 (1) : e33
URL: http://jpmed.ir/article-1-1108-fa.html
واسعی محمد، امینی مریم، کاشانی طه. فراوانی، عوامل خطر و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی عفونت‌های بیمارستانی ناشی از کوکسی‌های گرم مثبت طی سال‌های 93 تا 98 در بیمارستان مصطفی خمینی (ره). نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1108-fa.html


1- گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه عفونی و بیماری‌های گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ، mamini@shahed.ac.ir
3- گروه عفونی و بیماری‌های گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
چکیده:   (784 مشاهده)
اهداف: باکتری‌های گرم مثبت مخصوصاً کوکسی‌های گرم مثبت مانند استافیلوکوکوس‌های کواگولاز منفی و استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن‌های بسیار مهمی در محیط بیمارستان، اعم از بیمارستان‌های شهری و بیمارستان‌های صحرایی در هنگام جنگ و بحران‌های طبیعی هستند. ارگانیسم‌های گرم مثبت الگوهای رشد و مقاومت بسیار متغیری دارند. استفاده نادرست از آنتی‌بیوتیک‌های وسیع‌الطیف عفونت‌های بیمارستانی را افزایش می‌دهد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی، عوامل خطر و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی عفونت‌های بیمارستانی ناشی از کوکسی‌های گرم مثبت طی سال‌های 1393 تا 1398 در بیمارستان مصطفی خمینی (ره) بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعهٔ مقطعی بر روی 263 بیمار با حداقل یک کشت مثبت از باکتری کوکسی گرم مثبت انجام شد. این بیماران در بخش‌های بزرگسال بیمارستان شهید مصطفی خمینی تهران از فروردین 1393 تا فروردین 1399 بستری بودند. ایزوله‌ها توسط تست‌های آزمایشگاهی جدا شدند و با روش استاندارد انتشار دیسک حساسیت و مقاومت آنتی‌بیوتیکی ارزیابی شدند. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری 20 Medcalc آنالیز شدند.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد ایزوله استافیلوکوکوس کواگولاز منفی با 36 درصد ابتلا در رتبه اول بود. بیشترین عامل خطر این باکتری کتتر عروقی بود. استافیلوکوکوس ارئوس با 33 درصد ابتلا در رتبه دوم و بیشترین علت آن لوله داخل تراشه بود. ایزوله انتروکوکوس با 25 درصد ابتلا در رتبه سوم و بیشترین علت آن کتتر ادراری بود. بهترین داروهای تأثیرگذار بر کوکسی‌های گرم مثبت، وانکومایسین و سیپروفلوکساسین بودند و بیشترین مقاومت در اریترومایسین، آمیکاسین و کلیندامایسین دیده شد. مدت زمان بستری بالا و بخش بستری از عوامل خطر مؤثر بودند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج مطالعه استفاده از آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر با توجه به آنتی‌بیوگرام بیمار می‌تواند در اثربخشی بهتر درمان مفید باشد.
شماره‌ی مقاله: e33
متن کامل [PDF 713 kb]   (1650 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: بهداشت انتظامی
دریافت: 1401/4/1 | پذیرش: 1401/6/22 | انتشار: 1401/7/30

فهرست منابع
1. Ayoub Moubareck C, Hammoudi Halat D. Insights into Acinetobacter baumannii: A review of microbiological, virulence, and resistance traits in a threatening nosocomial pathogen. Antibiotics (Basel). 2020;9(3):119. [DOI:10.3390/antibiotics9030119] [PMID] [PMCID]
2. Halaji M, Rezaei A, Zalipoor M, Faghri J. Investigation of Class I, II, and III integrons among Acinetobacter baumannii isolates from hospitalized patients in Isfahan, Iran. Oman Med J. 2018;33(1):37-42. [DOI:10.5001/omj.2018.07] [PMID] [PMCID]
3. Sannathimmappa MB, Nambiar V, Aravindakshan R. A cross-sectional study to evaluate the knowledge and attitude of medical students concerning antibiotic usage and antimicrobial resistance. Int J Acad Med. 2021;7(2):113-9. DOI: 10.4103/IJAM.IJAM_57_20 [DOI:10.4103/IJAM.IJAM_57_20]
4. Rezaee P, Hamzeh A, Mohammadi M. Acinetobacter baumannii antibiotics resistance in Iran. J Bacteriol Mycol Open Access. 2019;7(6):159-62. https://medcraveonline.com/JBMOA/JBMOA-07-00263.pdf [DOI:10.15406/jbmoa.2019.07.00263]
5. Al-rahmany D, Golchinheydari S, Ghazi IM. Risk factors associated with the mortality of Acinetobacter baumannii. Access Microbiol. 2020;2(7). [DOI:10.1099/acmi.ac2020.po0353]
6. Eardley W, Brown K, Bonner T, Green A, Clasper J. Infection in conflict wounded. Biologic Sci. 2011;366(1562):204-18. [DOI:10.1098/rstb.2010.0225] [PMID] [PMCID]
7. Manring M, Hawk A, Calhoun JH, Andersen RC. Treatment of war wounds: a historical review. Clin Orthop Relat Res. 2009;467(8):2168-91. https://doi.org/10.1007/s11999-009-0738-5 [DOI:10.1007%2Fs11999-009-0738-5] [PMID] [PMCID]
8. Lewis KL, Thompson JM. Health care professionals' perceptions and knowledge of infection control practices in a community hospital. Health Care Manag. 2009;28(3):230-8. https://doi.org/10.1097/HCM.0b013e3181b3ea8b [DOI:10.1097/hcm.0b013e3181b3ea8b] [PMID]
9. European Centre for Disease Prevention and Control. Healthcare associated infection (HAI). at from: http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/ Healthcare associated_infections/Pages/index.aspx. Accessed July 15, 2016.
10. Mohammadimehr M, Feizabadi M, Bahadori A. Antibiotic resistance pattern of Gram negative Bacilli Caused nosocomial infections in ICUs in khanevadeh and golestan hospital in Tehran-2007. Ann Mil Health Sci Res. 2011;8(4):283-90. [Persian]. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=208012
11. Abd El-Baky RM, Farhan SM, Ibrahim RA, Mahran KM, Hetta HF. Antimicrobial resistance pattern and molecular epidemiology of ESBL and MBL producing Acinetobacter baumannii isolated from hospitals in Minia, Egypt. Alexandria J Med. 2020;56:4-13. [DOI:10.1080/20905068.2019.1707350]
12. Sharma RK, Mamoria VP. A prospective study on prevalence and antibiotic susceptibility pattern of Acinetobacter baumannii in clinical samples obtained from patients admitted in various wards and intensive care units. J Mahatma Gandhi Univ Med Sci Technol. 2017;2:122-7. https://www.jmgumst.com/doi/JMGUMST/pdf/10.5005/jp-journals-10057-0050 [DOI:10.5005/jp-journals-10057-0050]
13. Eshraghi S, Talebi M, Pourshafie M, Salari M. The prevalence and molecular characterization of vancomycin resistant gram positive cocci isolated from patients in Tehran. Iran J Med Microbiol. 2007;1(3):9-15. [Persian]. https://ijmm.ir/article-1-89-en.html
14. Aligholi M, Emaneini M, Jabalameli F, Shahsavan S, Abdolmaleki Z, Sedaghat H, Jonaidi N. Antibiotic susceptibility pattern of Gram-positive Cocci cultured from patients in three university hospitals in Tehran, Iran during 2001-2005. Acta Med Iran. 2009;47(4):329-34. https://acta.tums.ac.ir/index.php/acta/article/view/3601
15. Farzianpour F, Bakhtiari A, Mohammadi M, Khosravizadeh O, Mossavi H, Mohseni M et al. Analysis of nosocomial infections in selected teaching hospitals, Qazvin, Iran. Health. 2014;6(18):2425-32. http://dx.doi.org/10.4236/health.2014.618279 [DOI:10.4236/health.2014.618279]
16. Asghar AH. Frequency and antibiotic susceptibility of gram-positive bacteria in Makkah hospitals. Ann Saudi Med. 2011;31(5):462-8. [DOI:10.4103/0256-4947.84622] [PMID] [PMCID]
17. MossadeghRad AM, Afshari Mz, Esfahani Pa. Prevalence of nosocomial infections in Iranian hospitals: a systematic review and meta-analysis. Iran J Epidemiol. 2022;16(4):352-62. [Persian]. https://irje.tums.ac.ir/article-1-6871-en.html
18. Rahmanian V, Shakeri H, Shakeri M, Rahmanian K, Rahimi M. Epidemiology of Nosocomial infections in patients admitted to hospitals in Jahrom -2016. Pars J Med Sci. 2017;15:57-66. [Persian]. https://www.sid.ir/En/Journal/ViewPaper.aspx?ID=573291 [DOI:10.29252/jmj.15.1.57]
19. Bijari B, Abbasi A, Hemati M, Karabi K. Nosocomial infections and related factors in southern khorasan hospitals. Iran J Med Microbiol. 2015;8:69-73. [Persian]. https://ijmm.ir/article-1-303-en.html
20. Khan HA, Ahmad A, Mehboob R. Nosocomial infections and their control strategies. Biomed. 2015;5(7):509-14. [DOI:10.1016/j.apjtb.2015.05.001]
21. Yaghubi T, Pourkazemi A, Farashbandi H, Balu H. Epidemiological study of nosocomial infections and antibiotic resistance patterns in Guilan. Yafte. 2019;21(1):52-62. [Persian]. https://yafte.lums.ac.ir/article-1-2716-en.html
22. Vahdat K, Rezaee R, Gharibi O. Bacteriology of hospital-acquired infection and antibiotic resistance in a hospital university of Bushehr Port Fatemeh Zahra (s) in 2002-2003. Iran South Med J. 2005;7(2):135-40. [Persian]. http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-3-92&slc_lang=en&sid=1
23. Zamanian MH. Mohammad Hossein Zamanian, Shervin Shokoohi (Supervisor) Latif Gachkar. The Prevalence and Pattern of Antimicrobial Resistance Antibiotic Resistant Staphylococcus aureus in the Outpatient Patients to Loghman Hospitals, Imam Hossein and Labafinejad. Tehran: Shahid Beheshti; 2015.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.