logo
دوره 11، شماره 1 - ( 1401 )                   جلد 11 شماره 1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.SHAHED.REC.1400.173


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vaseie M, Amini M, Tavasoli M M. Comparative Study of the Findings of the First Complete Blood Cell Count in Determining the Outcome of Patients with Covid-19: A Cross-Sectional Study. J Police Med 2022; 11 (1) : e32
URL: http://jpmed.ir/article-1-1107-fa.html
واسعی محمد، امینی مریم، توسلی محمد مهدی. بررسی مقایسه‌ای یافته‌های اولین شمارش کامل سلول خونی در تعیین پیامد بیماران با تشخیص کووید-19؛ یک مطالعه مقطعی. نشریه طب انتظامی. 1401; 11 (1)

URL: http://jpmed.ir/article-1-1107-fa.html


1- گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- گروه عفونی و بیماری‌های گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ، mamini@shahed.ac.ir
3- گروه عفونی و بیماری‌های گرمسیری، دانشکده پزشکی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
چکیده:   (1072 مشاهده)
اهداف: عوامل خطر مرتبط با مرگ بیماران کووید-19 هنوز به‌طور کامل شناخته نشده است و به یک ابزار ارزیابی خطر دقیق و قوی برای ارزیابی پیش‌آگهی بیماران احساس می‌شود که اجرای آن آسان و مقرون به صرفه باشد. هدف مطالعهٔ حاضر، بررسی مقایسه‌ای یافته‌های اولین Complete Blood Count در بیماران با تشخیص کووید-۱۹ ترخیص‌شده با حال عمومی مساعد، نسبت به موارد فوت‌شده در بیمارستان بود.
مواد و روش‌ها: این مطالعهٔ مقطعی بر روی 213 بیمار با تشخیص قطعی کووید-19 انجام شد. یافته‌های اولین CBC به صورت مطلق و ترکیبی جهت نسبت بقا در بین بیماران ترخیص‌شده و فوت‌شده مقایسه شد. داده‌ها به کمک نرم افزار Medcalc.20.013 آنالیز شد.
یافته‌ها: فراوانی فوت 35/2 درصد گزارش شد. افزایش White Blood Cell در پیش‌بینی مرگ دارای قدرت تشخیص ضعیف (0/66=Receiver Operating Characteristic) بود. کاهش هموگلوبین در پیش‌بینی مرگ فاقد قدرت تشخیص (0/58=ROC) بود. افزایش پلاکت تأثیرگذار نبود. افزایش Mean Corpuscular Volume دارای قدرت تشخیص ضعیف (0/60=ROC) ولی کاهش لنفوسیت در پیش‌بینی مرگ دارای قدرت تشخیص خوب (0/70=ROC) بود. افزایش Neutrophil-Lymphocyte Ratio در پیش‌بینی مرگ دارای قدرت تشخیص خوب (0/70=ROC) بود. افزایش platelet-Lymphocyte Ratio در پیش‌بینی مرگ دارای قدرت تشخیص ضعیف (0/67=ROC) بود. افزایش Systemic Immune-Inflammation Index در پیش‌بینی مرگ دارای قدرت تشخیص ضعیف (0/68=ROC) بود.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد بر اساس اولین یافته‌های آزمایش CBC سه عامل برآورد پیش‌بینی خطر مرگ، افزایش نوتروفیل، کاهش لنفوسیت و افزایش Neutrophil-Lymphocyte Ratio با قدرت تشخیص خوب شناسایی شد که خود حاکی از تشخیصی بودن این آزمایش در پیش بینی وخامت و بقا بیماران کووید-19 دارد.
شماره‌ی مقاله: e32
متن کامل [PDF 1613 kb]   (1959 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: همه‌گيری‌های شهری
دریافت: 1401/4/1 | پذیرش: 1401/7/4 | انتشار: 1401/7/25

فهرست منابع
1. Chan J.F.W, Kok K.H, Zhu Z, Chu H To, K.K.W Yuan, S Yuen, K.Y. Genomic characterization of the 2019 novel human-pathogenic coronavirus isolated from a patient with atypical pneumonia after visiting Wuhan. Emerg. Microbes Infect. 2020;9:221-36. https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1719902 [DOI:10.1080%2F22221751.2020.1719902] [PMID] [PMCID]
2. Mena G, Martinez P.P, Mahmud A.S, Marquet P.A, Buckee C.O, Santillana M. Socioeconomic status determines COVID-19 incidence and related mortality in Santiago, Chile. Science 2021;372(6545):eabg5298. https://doi.org/10.1126/science.abg5298 [DOI:10.1126%2Fscience.abg5298] [PMID] [PMCID]
3. Keddie S, Ziff O, Chou M.K, Taylor R.L, Heslegrave A, Garr E, Lakdawala N, Church A, Ludwig D, Manson J et al. Laboratory biomarkers associated with COVID-19 severity and management. Clin. Immunol. 2020;221:108614. [DOI:10.1016/j.clim.2020.108614] [PMID] [PMCID]
4. Zeng Z.Y, Feng S.D, Chen G.P, Wu J.N. Predictive value of the neutrophil to lymphocyte ratio for disease deterioration and serious adverse outcomes in patients with COVID-19, a prospective cohort study. BMC Infect. Dis. 2021;21(1): 80. [DOI:10.1186/s12879-021-05796-3] [PMID] [PMCID]
5. Zhu Z, Cai T, Fan L, Lou K, Hua X, Huang Z. Clinical value of immune-inflammatory parameters to assess the severity of coronavirus disease 2019. Int J Infect Dis. 2020;95:332-9. [DOI:10.1016/j.ijid.2020.04.041] [PMID] [PMCID]
6. Liu Y, Du X, Chen J, Jin Y, Peng L, Wang H.H.X. Neutrophil-to-lymphocyte ratio as an independent risk factor for mortality in hospitalized patients with COVID-19. J Infect. 2020;81(1):e6-e12. [DOI:10.1016/j.jinf.2020.04.002] [PMID] [PMCID]
7. Huang Z, Fu Z, Huang W, Huang K. Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio in sepsis: A meta-analysis. Am J Emerg. Med. 2020;38(3):641-7. [DOI:10.1016/j.ajem.2019.10.023] [PMID]
8. Kaushik R, Gupta M, Sharma M Jash D, Jain N, Sinha N. Diagnostic and Prognostic Role of Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio in Early and Late Phase of Sepsis. Indian J Crit. Care Med. 2018;22(9):660-3. https://doi.org/10.4103/ijccm.IJCCM_59_18 [DOI:10.4103/ijccm.ijccm_59_18] [PMID] [PMCID]
9. Farkas J, PulmCrit Neutrophil-Lymphocyte Ratio (NLR): Free Upgrade to Your WBC. Available online: https://emcrit.org/ pulmcrit/nlr/ (accessed on 1 October 2020).
10. Qin C, Zhou L, Hu Z, Zhang S, Yang S, Tao Y. Dysregulation of immune response in patients with COVID-19 in Wuhan. China. Clin Infect Dis. 2020;71:762-8. [DOI:10.1093/cid/ciaa248] [PMID] [PMCID]
11. Liu F, Zhang Q, Huang C, Shi C, Wang L, Shi N. CT quantification of pneumonia lesions in early days predicts progression to severe illness in a cohort of COVID-19 patients. Theranostics 2020;10(12):5613-5622. https://doi.org/10.7150/thno.45985 [DOI:10.7150%2Fthno.45985] [PMID] [PMCID]
12. Yang A-P, Liu J.-P, Tao W.-Q, Li H-M. The diagnostic and predictive role of NLR, d-NLR and PLR in COVID-19 patients. Int Immunopharmacol. 2020;84:106504. [DOI:10.1016/j.intimp.2020.106504] [PMID] [PMCID]
13. Shang W, Dong J, Ren Y, Tian M, Li W, Hu J. The value of clinical parameters in predicting the severity of COVID-19. J. Med. Virol. 2020;92:2188-92. [DOI:10.1002/jmv.26031] [PMID] [PMCID]
14. Yan X, Li F, Wang X, Yan J, Zhu F, Tang S. Neutrophil to lymphocyte ratio as prognostic and predictive factor in patients with coronavirus disease 2019, A retrospective cross-sectional study. J Med Virol. 2020;92:2573-81. [DOI:10.1002/jmv.26061] [PMID] [PMCID]
15. Ulloque-Badaracco J.R, Ivan Salas-Tello W, Al-kassab-Córdova A, Alarcón-Braga E.A, Benites-Zapata V.A, Maguiña J.L, Hernandez A.V. Prognostic value of neutrophil-to-lymphocyte ratio in COVID-19 patients: A systematic review and meta-analysis. Int J Clin Pract. 2021;75:e14596. [DOI:10.1111/ijcp.14596] [PMID]
16. Soraya GV, Ulhaq ZS. Crucial laboratory parameters in COVID-19 diagnosis and prognosis: an updated meta-analysis. Medicina clinica. 2020;155(4):143-51. [DOI:10.1016/j.medcle.2020.05.004] [PMID] [PMCID]
17. Lanini S, Montaldo C, Nicastri E, Vairo F, Agrati C, Petrosillo N et al. COVID-19 disease-temporal analyses of complete blood count parameters over course of illness, and relationship to patient demographics and management outcomes in survivors and non-survivors: a longitudinal descriptive cohort study. PloS one. 2020;15(12):1-17. [DOI:10.1371/journal.pone.0244129] [PMID] [PMCID]
18. Liu H, Chen J, Yang Q, Lei F, Zhang C, Qin J-J et al. Development and validation of a risk score using complete blood count to predict in-hospital mortality in COVID-19 patients. Med J. 2021;2(4):435-47. [DOI:10.1016/j.medj.2020.12.013] [PMID] [PMCID]
19. Mousavi SA, Rad S, Rostami T, Rostami M, Mousavi SA, Mirhoseini SA. Hematologic predictors of mortality in hospitalized patients with COVID-19: a comparative study. Hematology. 2020;25(1):383-8. [DOI:10.1080/16078454.2020.1833435] [PMID]
20. Bahl A, Van Baalen MN, Ortiz L, Chen N-W, Todd C, Milad M et al. Early predictors of in-hospital mortality in patients with COVID-19 in a large American cohort. Intern Emerg Med. 2020;15(8):1485-99. https://doi.org/10.1007/s11739-020-02509-7 [DOI:10.1007%2Fs11739-020-02509-7] [PMID] [PMCID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.