سامانه طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا- فرم‌های خام تحقیقاتی
دانلود فرم‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/9 | 
************************************************************************************************************************* ************************************************************************************************************************* ارسال گزارش: * به جهت ارسال گزارش 30 و 60 :
1- حتما اصل فرم گزارش پیشرفت و گزارش پروژه تحقیقاتی تکمیل، و تحویل شود
2- فایل فرمت نهایی گالینگور ارسال گردد (گالینگور شامل : گزارش 30  از ابتدا تا پایان فصل اول  گزارش 60 از ابتدا تا پایان فصل نتایج) 

**************************************************************************************************************************************************
ارسال مدارک شورا:

 
برای دریافت هر یک از فایل‌های زیر، روی نام آن کلیک نمایید.
 
طرح‌های تحقیقاتی
************************************************************************************************************************* ************************************************************************************************************************* ارسال گزارش: * به جهت ارسال گزارش 30 و 60 :
1- حتما اصل فرم گزارش پیشرفت و گزارش پروژه تحقیقاتی تکمیل، و تحویل شود
2- فایل فرمت نهایی گالینگور ارسال گردد (گالینگور شامل : گزارش 30  از ابتدا تا پایان فصل اول  گزارش 60 از ابتدا تا پایان فصل نتایج) 

**************************************************************************************************************************************************
ارسال مدارک شورا:

 

 
سایر

 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا:
http://jpmed.ir/rps/find.php?item=1.14.27.fa
برگشت به اصل مطلب