سامانه طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا- فرم‌های خام تحقیقاتی
دانلود فرم‌ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 
برای دریافت هر یک از فایل‌های زیر، روی نام آن کلیک نمایید.
 
طرح‌های تحقیقاتی
*************************************************************************************************************************
  • ارسال مدارک شورای مقدماتی (دفاع پروپوزال):
  • مدارک مورد نیاز ( کلیه فرم های این فایل مطابق با راهنما تکمیل و پس از شورای مقدماتی ارسال گردد)
  • تائیدیه ( کلیه فرم های این فایل مطابق با راهنما تکمیل و پس از شورای مقدماتی ارسال گردد)
*************************************************************************************************************************
ارسال گزارش30 و 60 : *************************************************************************************************************************

فرم های شورای نهایی:
 
مدارک مورد نیاز ( کلیه فرم های این فایل مطابق با راهنما تکمیل و پس از شورای مقدماتی ارسال گردد)
تائیدیه ( کلیه فرم های این فایل مطابق با راهنما تکمیل و پس از شورای مقدماتی ارسال گردد)

 
سایر

 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا:
http://jpmed.ir/rps/find-1.14.27.fa.html
برگشت به اصل مطلب