سامانه طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا- ثبت طرح
ثبت طرح

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/11/17 | 
ثبت طرح

پروپوزال طرح پژوهشی خود را از اینجا ثبت و ارسال فرمایید.

دقت کنید که لازم است پیش از ارسال پروپوزال، در سامانه  ثبت نام  نمایید. پس از ثبت نام و ارسال طرح، می توانید از صفحه شخصی خود، وضعیت پروپوزال را رصد نموده و یا نسبت به ویرایش آن، اقدام کنید. ارتباط با مدیران سامانه و کارشناسان طرح نیز، از طریق صفحه شخصی شما مقدور خواهد بود. شما می‌توانید جزییات فرآیند اجرای طرح پژوهشی را از اینجا دریافت نمایید.
 

نشانی مطلب در وبگاه سامانه طرح های تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا:
http://jpmed.ir/rps/find-1.23.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب