راه اندازی مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس

 | تاریخ ارسال: 1400/7/28 | 
مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس
- Research Center for Trauma in Police Operations -
Affiliation:
 
خدمات مرکز:
 • طب ترافیک (پیشگیری از حوادث رانندگی، عوارض جسمی و روانی ترافیک و تصادفات، اپیدمیولوژیک در طب ترافیک، مدیریت مجروحان و مصدومان و دلایل مجروحیت، اختلال استرسی پس از آسیب جراحی، افسرگی و  شکستگی ، تریاژ مصدوم)
 • فوریت‌های پزشکی بیمارستانی (پیش بیمارستانی، بیمارستانی، سلامت در بلایای طبیعی و سوانح، امداد و انتقال
 • آسیب‌های مرتبط با فعالیت‌های انتظامی (حوادث ناشی از سلاح ها ی سردو گرم، آسیب های شغلی و نکات ایمنی،طب بالیستیک، خود و دگر امدادی در عملیات انتظامی، تریاژ مصدومان پس از عملیات انتظامی، جراحت ها در اندام تحتانی، تروما در عملیات رزمی، تروما طی آموزش های انتظامی، مرگ جانبازان ناشی از تروما در حین عملیات انتظامی، از کارافتادگی بازنشستگان ناشی از تروما در حین عملیات انتظامی)
 • طب بحران (مدیریت بحران های بهداشتی شهری، کنترل همه گیری در بحران، تبعات و عوارض بهداشتی، ملاحظات فیزیکی و فیزیولوژی و روانشناختی در انتقال زمینی و هوایی مصدومان، تمهیدات ویژه در هنگام مواجهه با انبوهی از مجروحین
درباره مرکز:
 1. فراهم سازی بستر لازم برای تسهیل انجام امور تحقیقات کاربردی و توسعه‎ای در زمینه تروما درعملیات های پلیس در صحنه و حین انتقال به مراکز درمانی و مراکز درمانی
 2. رقابت با سایر مراکز مشابه داخلی و خارجی در راستای بهبود وضعیت موجود و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه تحت پوشش بکوشد.
 3. تحقیقات کاربردی و توسعه ای، موثر و پیشرو در عملیات های پلیس در صحنه و حین انتقال به مراکز درمانی و در نهایت در مراکز درمانی
 4. حمایت از تحقیقات کاربردی و توسعه ای در زمینه طب ترافیک، فوریت های پزشکی انتظامی، آسیب‌ های ‌مرتبط ‌با ‌فعالیت‌انتظامی وطب بحران
 5. انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای در زمینه عملیات های پلیس (اقدامات تشخیصی و درمانی خاص به ماموریت های پلیس)
 6. تسهیل شرایط جهت استفاده از نتیجه تحقیقات انجام شده در زمینه اقدامات حاد در صحنه حین انتقال مصدومان
 7. ارتقاء و سعی در اشاعه فرهنگ پژوهش به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
 8. ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی معتبر در داخل و خارج از کشور  با رعایت قوانین و مقررات
 9. آموزش نیروی پژوهشگر در زمینه اقدامات پژوهشی در صحنه حین انتقال مصدومان واقدامات خاص وحیاتی نیروهای پلیس
 10. برگزاری نشست های  آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ذی نفعان کلیدی مرکز
 11. جذب پژوهشگران توانمند و ساماندهی پژوهش در قالب پروژه های تحقیقاتی و کار گروهی از طریق ایجاد حمایت های مادی و معنوی
 12. تبدیل ایده ها و محصولات تولید شده در مرکز به محصولات قابل ارائه به سازمان های خصوصی و دولتی
 13. پایش مستمر کیفیت طرح های انجام شده و میزان تاثیر آن بر ماموریت ها ی پلیس
 14. همکاری با دانشگاه های فعال در زمینه ترومای انتظامی در صحنه و انتقال به مراکز درمانی

 
بیانیه رسالت (MISSION):
مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس با هدف ارتقاء سطح دانش در تروما ، متعهد است بستر لازم برای تسهیل انجام امور تحقیقات کاربردی و توسعه‎ای در زمینه تروما درعملیات های پلیس در صحنه و حین انتقال به مراکز درمانی و مراکز درمانی را فراهم نموده و از طریق رقابت با سایر مراکز مشابه داخلی و خارجی همواره در راستای بهبود وضعیت موجود و پاسخگویی به نیازهای روز جامعه تحت پوشش بکوشد.

چشم انداز (VISION):
ما برآنیم تا در زمینه تحقیقات تروما در عملیات های پلیس در صحنه و حین انتقال به مراکز درمانی و در نهایت در مراکز درمانی، به یکی از پیشرفته ترین و کارآمدترین مراکز تحقیقاتی در کشور و منطقه خاورمیانه تا سال ۱۴۰۳ تبدیل شویم، تا در زمینه تحقیقات کاربردی و توسعه ای، موثر و پیشرو باشیم.

ارزش‌ها (VALUES):
 • دانش محوری و توسعه دانش
 • بکارگیری فناوری های نوین مطابق با نیازها
 • تعالی جویی و حمایت از تفکرات ناب
 • فراهم نمودن شرایط جهت توسعه پایدار بر پایه تحقیقات کاربردی
 • حمایت از تحقیقات کاربردی و توسعه ای
اهداف کلان (GOALS):
 1. انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای در زمینه عملیات های پلیس (اقدامات تشخیصی و درمانی خاص به ماموریت های پلیس)
 2. تسهیل شرایط جهت استفاده از نتیجه تحقیقات انجام شده در زمینه اقدامات حاد در صحنه م حین انتقال
 3. ارتقاء و سعی در اشاعه فرهنگ پژوهش به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه
 4. ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقاتی معتبر در داخل و خارج از کشور  با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

اهداف راهبردی (Strategies):
 1. آموزش نیروی پژوهشگر در زمینه اقدامات پزوهشی در صحنه حین انتقال واقدامات خاص نیروهای پلیس
 2. برگزاری پودمان های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ذی نفعان کلیدی مرکز
 3. جذب پژوهشگران توانمند و ساماندهی پژوهش در قالب پروژه های تحقیقاتی و کار گروهی از طریق حمایت های مادی و معنوی
 4. افزایش جذب طرح های پژوهشی در قالب تحقیقات مورد نیاز مرکز
 5. تبدیل ایده ها و محصولات تولید شده در مرکز به محصولات قابل ارائه به سازمان های خصوصی و دولتی (طرح های عمومی و غیر محرمانه)
 6. پایش مستمر کیفیت طرح های انجام شده و میزان تاثیر آن بر ماموریت ها
 7. پایش عملکرد فعالیت های مرکز در نمایه نامه های معتبر علمی بین المللی به صورت دوسالانه
اهداف فرعی (Objectives):
 1. تبیین ساختار تشکیلاتی-اداری در ۶ ماهه اول فعالیت.
 2. ایجاد Web site و انتشار اولین خبرنامه در ۶ ماه اول فعالیت.
 3. اخذ موافقت نامه همکاری با کمیته اخلاق در پژوهش های پزشکی جهت اعطای کد اخلاق به طرح های مصوب
 4. تدوین اساسنامه همکاری با دانشگاه های فعال در زمینه ترومای نظامی در صحنه و انتقال به مراکز درمانی تا انتهای سال اول تصویب مرکز
 5. تعریف وابستگی سازمانی مشخص و تصویب آن جهت استفاده در انتشارات علمی
 6. تقویت حضور مرکز در مجامع داخلی و بین‎المللی از طریق انتشار حداقل ۱۲ مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی داخلی و حداقل ۶ مقاله در مجلات خارجی در هر سال از برنامه ۳ سال اول.
 7. تصویب رساندن حداقل ۱۰ طرح تحقیقاتی در هر سال در طی سالهای برنامه
  برگزاری کارگاههای توانمندسازی پژوهشی کارکنان و پژوهشگران مرکز
اولویت‌های پژوهشی:
 • تعیین اولویت های پژوهشی ۵ ساله مرکز تحقیقات تروما در عملیات پلیس
 • بررسی نوع مایع درمانی در صحنه بیماران تیر خورده و ارتباط آن با برآیند بیماران در بیمارستان های ناجا
 • بررسی میزان تروما در فراگیران دوره آموزشی سال اول دانشگاه علوم انتظامی و درمان‌های اولیه آن
 • بررسی سطح سرب در افسران پلیس راهور و عوارض و علایم بالینی آن و راهکارهای کاهش آن
 • روند مطالعات حوزه اورژانس در حوزه تروما و غیر تروما در خاورمیانه 
 • بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی RDW بدو ورود در outcome بیماران با ترومای نافذ شکمی با توجه به past-medical history
 • بررسی وجود یافته مثبت در CT مغز در افراد با ترومای خفیف سر در مراجعین ترومایی در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) و امام سجاد (ع)
 • تعیین ارتباط اسکار خودزنی و خالکوبی در رانندگان با میزان خلافی رانندگی در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در تهران (در صورت وجود دیتا‌بیس مناسب)
 • روند مطالعات مربوط به حوزه تروما در داخل کشور (محدوده زمان)
 • بررسی نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت شخصی (personal protective equipment) در پرسنل نظامی و انتظامی شاغل در ماموریت‌های میدانی مبتلاشده و نشده با ویروس کرونا (عدم امکان تشخیص دقیق ابتلا)
 • مطالعه کیفی بررسی چالش‌های پرسنل طب نظامی و انتظامی شاغل در ماموریت‌های میدانی در دوران اپیدمی کرونا و راه‌کارهای برطرف‌کردن آن
 • بررسی تعداد موارد خودکشی توسط سلاح‌های جنگی در ناجا طی ۱۰ سال گذشته با سلاح‌های مختلف
 • بررسی و میزان آسیب وارده به اشخاص در عملیات پلیس توسط سلاح‌های جنگی و شهر
 • بررسی تعداد موارد خودکشی به هر دلیل طی ۱۰ سال گذشته در ناجا
 • بررسی نحوه انتقال پرسنل آسیب‌دیده ناجا در عملیات‌های محوله و آنالیز آماری (عدم توان اندازه‌گیری مناسب)
 • بررسی آسیب پرسنل موتورسوار ناجا در طی عملیات‌های محوله و نحوه استفاده از وسایل ایمنی و راه‌کارهای پیشگیری از آن
 • بررسی نوع آسیب‌های وارده به پرسنل ناجا در درگیری‌های خیابانی
 • بررسی میزان از کار افتادگی پرسنل ناجا به دنبال شرکت در عملیات‌های پلیسی
 • بررسی مایع درمانی (Fluid Therapy) در احیای مایعات بیماران ترومای بیمارستان ولیعصر(عج) در سال‌های ۹۷ الی ۹۹
 • بررسی تفاوت Out Come پیش‌بیمارستانی یا بیمارستانی در پرسنل ناجا با آموزش‌های خودامدادی و دگرامدادی با دیگر مصدومان ترومایی
 • ارزیابی دقت معیار نکسوس قفسه سینه در آسیب‌های تروماتیک قفسه سینه
 • دقت تست‌های سریع ادراری در تشخیص مسمومیت‌های ناشی از مواد مخدر و محرک در مراجعین بخش اورژانس با کاهش سطح هوشیاری
 • ارزیابی دقت تشخیصی میوگلوبین اوری در پیشگویی ابتلا به نارسایی حاد کلیه در مبتلایان به رابدومیولیز تروماتیک
 • روند مطالعات حوزه اورژانس در حوزه تروما و غیر تروما در خاورمیانه
 • تعیین ارتباط داشتن خالکوبی و تصادفات رانندگی در رانندگان در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در تهران
 • تعیین ارتباط داشتن زخم خودزنی و تصادفات رانندگی در رانندگان در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰   در تهران
 • تعیین ارتباط ترمور و تصادف رانندگی در رانندگان درسال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ در تهران
 • تعیین ارتباط یافته‌های سونوگرافی Fast انجام‌شده توسط متخصص طب اورژانس و رادیولوژیست در بیماران ترومای متعدد در بیمارستان ولیعصر (عج) از تیرماه تا اسفند ۱۴۰۰
 • بررسی میزان رضایتمندی در بیماران پیچ خوردگی مچ پا با مراقبت معمول در مقایسه با تاکید ویژه به گذاشتن یخ و بالا نگهداشتن اندام
 • بررسی روش های جدید درمان ضایعات نخاعی ناشی از تروما
 • مطالعه پایش مرگ‌های قابل پیشگیری در بیماران ترومایی
 • مطالعه کیفیت مراقبت از جانبازان ترومایی ناجا
 • بررسی عوارض طولانی مدت و باراقتصادی، شخصی و روانی ترومای حاصل از ماموریت‌های پلیس
 • بررسی موانع و راه‌کارهای سیستم ثبت تروما در ناجا
 • بررسی سطح خشونت‌های خانگی (علیه زنان و کودکان) در مأموران پلیس
 • آموزش مراقبت‌های اولیه به کارکنان یگان‌های پرخطر شهری
 • بررسی آمار مرگ متهمان به علت آسیب‌های ترومایی ناشی از مداخلات پلیس (علل و راه‌های پیشگیری)
 • بررسی راه های پیشگیری از تروما در ماموریت های شهری
 • مراقبت های اورژانسی در تروما ناشی از ماموریت های پلیس
 • بررسی کیفیت خودروها و رانندگان پلیس در ماموریت‌ها و آمار تصادفات طی ماموریت‌ها (علل و راه‌های پیشگیری)
 • بررسی مواردگان شات منجر به مرگ در عملیات پلیسی طی ۱۰ سال گذشته
 • بررسی میزان آموزش نظامی داده‌شده به سربازان در پادگان‌های آموزشی با نحوه عملکرد آنها در محل‌های خدمت یگان‌های ناجا (عدم توان بررسی)
 • بررسی میزان بروز Stress Fracture در بیماران مراجعه کننده پایور به درمانگاه بیمارستان ولیعصربا ارتباط آن با سطح ویتامین D
 • رابطه سن ورود به ناجا و میزان بروز اختلالات روانی در پایوران دارای حداقل دو دهه خدمت
 • بررسی کفایت تغذیه در فراگیران دانشگاه علوم انتظامی (بر اساس پرسشنامه و میزان دریافت کالری/ پروتئین و میکرونوترینت‌ها) (تاثیر آن بر روی سیستم ایمنی/ اسکلتی/ روانی)
 • بررسی میزان بروز Transcriptionerrors در بیماران بستری بیمارستان ولی عصر(عج)
 • بررسی میزان مرگ در بیماران بستری Covid-۱۹ قبل و بعد از دسترسی به Remdesevir
 • بررسی تاثیر محتوای آموزشی مجازی در دانش خودامدادی و دگرامدادی پرسنل ناجا ۶ ماه پس از ارائه فیلم‌های بازآموزی
 • بررسی تفاوت Outcom داخل بیمارستانی در تصادفات جاده‌ای در بیمارانی که برای اخذ گواهی نامه سابقه مشاوره روان‌پزشکی داشته و آن‌هایی که نداشته‌اند.
 • فاکتورهای پیش‌بینی‌کننده طول مدت بستری در بیمارانی که به علت ترومای کبد (پانکراس) تحت عمل جراحی قرار می‌گیرند.
 • بررسی فاکتورهای مرتبط با بروز اختلالات روان‌پزشکی در بیمارانی که دچار Traumatic Brain Injury شده اند.
 • ارزیابی دقت تشخیصی لاکتات دهیدروژناز در پیشگویی ابتلا به نارسایی حاد کلیه در مبتلایان به رابدومیولیز تروماتیک
 • ارزیابی دقت تشخیصی آنزیم‌های کبدی در پیشگویی ابتلا به نارسایی حاد کلیه در مبتلایان به رابدومیولیز تروماتیک
 • ارزیابی دقت تشخیصی آنالیز ادراری در پیشگویی ابتلا به نارسایی حاد کلیه در مبتلایان به رابدومیولیز تروماتیک
 • ارزیابی دقت تشخیصی اسید اوریک در پیشگویی ابتلا به نارسایی حاد کلیه در مبتلایان به رابدومیولیز تروماتیک
 • آموزش و پیگیری از بیمارو خانواده بیماران ترومایی ناشی از ماموریت‌های شهری
 • بررسی میزان آسیب‌های ترومایی دانشجویان در دوران آموزش (علل  و راه‌های پیشگیری)
 • بررسی تیتر آنتی بادی ویروس کرونا در پرسنل نظامی و انتظامی (شاغل در ماموریت های میدانی) مبتلا شده و نشده با این ویروس و ارزیابی پایایی ایمنی در افراد مبتلا
 • طراحی سیستم امتیازدهی شانس ابتلا به نوع شدید بیماری Sars-Cov-۲ در پرسنل نظامی و انتظامی میدانی شهر تهران
 • بررسی ترومای دست در مراجعین به بیمارستان های منتخب ناجا
 • بررسی میزان نظم و اصول بهداشتی در اورزانس و بخش های جراحی و ارتوپدی بیمارستان های ناجا
 • بررسی هپاتیت در بیماران بستری در بیمارستان های ناجا
 • بررسی، مطالعه و بازنگری قوانین بازنشستگی در کمیسیون ها و تطابق آن با قواعد جدید علمی
 • مطالعه بر روی شیوع فیزیک افراد جهت استخدام در ناجا برای پیشگری از ترومای حین آموزش و عملیات
 • مطالعه بر روی آمادگی جسمانی پرسنل و ارتباط آن با تروماهای احتمالی و روش های افزایش آن
رئیس و اعضای هیئت موسس:
 • آقای دکترمحمد تقی خانمحمدی، جراح عمومی، رئیس مرکز
 • آقای دکتر رامین ابریشمی، داروسازبالینی، هیئت موسس درون سازمانی
 • آقای دکتر محمد مشایخیان، متخصص طب اورژانس و فوق تخصص توکسیکولوژی، عضو هیئت موسس درون سازمانی
 • آقای دکتر احمد قوچانی خراسانی، متخصص طب اورژانس و فوق تخصص توکسیکولوژی، عضو هیئت موسس درون سازمانی
 • آقای دکتر علیرضا براتلو، متخصص طب اورژانس، عضو هیئت موسس برون سازمانی
 • آقای دکتر سعید صفری، متخصص طب اورژانس، عضو هیئت موسس برون سازمانی

قوانین ومقررات مرکز:
ارکان مراکز عبارتند از: شورای عالی مرکز و رئیس مرکز

اعضاء شورای عالی مرکز عبارتند از:
 1. رئیس معاونت بهداشت، امداد و درمان نیروی انتظامی
 2. جانشین معاونت بهداشت، امداد و درمان نیروی انتظامی
 3. معاون اجرایی بهداشت، امداد و درمان نیروی انتظامی
 4. رئیس مرکز تحقیقات تروما در عملیات های پلیس
 5. سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز تایید رئیس معاون بهداد ناجا

وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر است:
 1. تصویب خط مشی پژوهشی مرکز
 2. تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه‎ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمان‎های بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه
 3. بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‎های مرکز
 4. بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز در محدود اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی
 5. دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات​​
 6. پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز
رئیس مرکز به پیشنهاد شورای عالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است .رییس مرکز رییس شورای پژوهشی و مسوول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرکز خواهد بود.( مصوبات شورایعالی مرکز براساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.)

وظایف رئیس مرکز:
رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکز است و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

اعضاء مرکز:
مرکز دارای دو نوع عضو بشرح زیر است :
  الف) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند
  ب) اعضاء وابسته: که اعضاء هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

منابع مالی مرکز :
  الف) درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی
  ب) کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
  ج) اعتبارات دولتی در صورت تخصیص

 CAPTCHA
دفعات مشاهده: 2153 بار   |   دفعات چاپ: 148 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی

 

اشتراک در خبرنامه

لطفاً نشاني پست الكترونيك خود را برای دريافت اطلاعات و اخبار پايگاه در كادر زير وارد كنيد.

آمار سایت

 • كل کاربران ثبت شده: 818 کاربر
 • کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
 • ميهمانان در حال بازديد: 1 کاربر
 • تمام بازديد‌ها: 924599 بازدید
 • بازديد 24 ساعت قبل: 311 بازدید