نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی- اطلاعیه ها
نمایه شدن در ایندکس کوپرنیکوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/25 | 

نکات بالینی کاربردی برای پلیس

در همه انواع مقالات؛ کادری با عنوان "نکات بالینی کاربردی برای پلیس" پیش‌بینی شده است که می‌بایست نویسندگان حداقل ۲ و حداکثر ۵ نکته بالینی و پزشکی مستخرج از مقاله خود یا مرتبط با مقاله خود را که برای جوامع انتظامی و پلیس کاربرد دارد ارائه نماید. نگارش این بخش الزامی و اجباری است. این نکات را می‌توانید به صورت جمله کامل یا عبارت های کوتاه بیان نمایید
خرداد ۱۴۰۰

بسمه تعالی

با کمال افتخار به اطلاع می رساند فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی در پایگاه ایندکس کوپرنیکوس نمایه میگردد.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی:
http://jpmed.ir/find.php?item=1.235.87.fa
برگشت به اصل مطلب