نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی- هزینه بررسی و انتشار مقالات
هزینه انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/24 | 

این نشریه هیچ‌گونه هزینه‌ای برای بررسی، پردازش و انتشار مقالات علمی از نویسندگان، نهادها یا سازمان‌های پژوهشی مطالبه نمی‌نماید و تمامی مراحل توسط اعضای هیئت تحریریه و تیم تخصصی نشریه به صورت کاملاً رایگان انجام می‌شود.

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی:
http://jpmed.ir/find.php?item=1.224.73.fa
برگشت به اصل مطلب