نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی- اعلامیه حق‌طبع (کپی‌رایت)
اعلامیه حق‌طبع (کپی‌رایت)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/23 | 

اعلامیه حق طبع (کپی رایت)
بر اساس توافق با نویسنده گرفته شده در هنگام ارسال دست‌نوشته "مجله طب انتظامی" دارنده حق‌طبع مطالب منتشر شده است. اما بر اساس بیانیه Bethesda همه مقالات چاپ شده در این مجله دسترسی آزاد هستند و به شکل رایگان و تحت مجوز BY-NC در اختیار افرادی که به وب‌سایت مجله مراجعه می‌کنند قرار دارد. بر اساس این مجوز، به شرط استناد درست، "مجله طب انتظامی" برای همه کاربران این حقوق را قائل است:

  1. دسترسی رایگان، قطعی، جهانی، و ابدی به همه مطالب چاپ شده.
  2. کپی، استفاده، اشاعه، انتقال و به نمایش گذاشتن کار بر روی مخازن ثالث و شبکه‌های اجتماعی.
  3. ایجاد و اشاعه کارهای مشتق در هرگونه رسانه دیجیتال برای مقاصد غیرتجاری.
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی پژوهشی طب انتظامی:
http://jpmed.ir/find.php?item=1.220.69.fa
برگشت به اصل مطلب