هیات تحریریه

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا حسینی، دستیار سردبیر: دکتر علی رضا براتلو، دبیر علمی: دکتر انوشیروان کاظم نژاد
سردبیر: دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد، دکتری تخصصی آمار زیستی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران      kazem_anmodares.ac.ir
اعضا هئیت تحریریه

۱- دکتر مجید صادقی‌زاده، دکتری تخصصی ژنتیک مولکولی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران    sadeghmamodares.ac.ir
۲-
دکتر هادی شیرزاد، دکتری تخصصی بیوتکنولوژی، دانشیار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران hadishirzad۱۱۰yahoo.com
۳- دکتر خسرو خواجه، دکتری تخصصی بیوشیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران                  khajehmodares.ac.ir
۴- دکتر مجتبی سعادتی، دکتری تخصصی میکروبیولوژی، استاد دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران       saadati۱_myahoo.com
۵- دکتر سامان حسینخانی، دکتری تخصصی بیوشیمی، استاد دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران            saman_hmodares.ac.ir
۶-دکتر سیدحسین سلیمی، دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران salimish۶۱۷yahoo.com
۷- دکتر مهدی ربیعی، دکتری تخصصی روانشناسی بالینی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران rabiei_psychologyyahoo.com
۸-دکتر عباس عبادی، دکتری تخصصی آموزش پرستاری، استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران   ebadi۱۳۴۷yahoo.com
۹- دکتر علی‌رضا برات‌لو، دکتری تخصصی طب اورژانس، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران   alirezabaratlooyahoo.com
۱۰-دکتر سید منصور گت میری، دکتری تخصصی بیماری‌های داخلی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران  gatmiritums.ac.ir
۱۱-دکتر محمدحسین ضرغامی،
استادیار پژوهشی ارگونومی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران  zar۱۰۰gmail.com
۱۲-دکتر مجتبی پارسا، دکتری تخصصی آموزش اخلاق پزشکی،استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران   mparsatums.ac.ir
۱۳-دکتر رضا محمدی، دکترای تخصصی روانشناسی نظامی، مرکز تحقیقات علوم شناختی و رفتاری در نیروی انتظامی، معاونت بهداشت، امداد و درمان ناجا، تهران، ایران  rezamohammadi.psygmail.com
۱۴-دکتر علی‌اکبر گل‌محمدی، دکتری تخصصی مدیریت سیستم های بیمارستانی، استادیار گروه علوم پزشکی و تشخیص هویت، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران  
a.mohammadi۱۳۴۴yahoo.com
۱۵-
دکتر سعید صفری، دکتری تخصصی طب اورژانس، 
دانشیار طب اورژانس، دانشکده پزشکی، بیمارستان شهدای تجریش، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی s‏afari۲۶۶gmail.com
۱۶-دکتر علی اکبر ملکی راد، گروه سم شناسی و بیماری ها،پژوهشکده علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران malekirad۱۹۷۳gmail.com

دفعات مشاهده: 6489 بار   |   دفعات چاپ: 779 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 115 بار   |   0 نظر