:: دوره 11، شماره 1 - ( 2-1401 ) ::
جلد 11 شماره 1 برگشت به فهرست نسخه ها
تدوین مدل ساختاری شاخص‌های سلامت سالوتوژنیک بر اساس منابع مقابله و مدیریت استرس با میانجی‌گری سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت در بیماران انتظامی مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر
لیلا صفادل*1، فرهاد جمهری2، سوزان امامی پور3، امید رضایی4
1- گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، lil.sd1397@gmail.com
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
3- گروه روان‌شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4- گروه روان‌پزشکی، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران
چکیده:   (389 مشاهده)
اهداف: طیف گسترده‌ای از بیماری‌های گوارشی در نیروهای نظامی مشاهده می‌شود که تأثیرات جدی بر سلامتی ایشان دارد. بیشتر تحقیقات انجام‌شده در زمینه متغیرهای مربوط به سازگاری با سندرم روده تحریک‌پذیر، تمرکز بر دیدگاه پاتوژنیک (عوامل خطرساز مانند حوادث زندگی) بوده‌اند تا دیدگاه سالوتوژنیک (عواملی مانند کنارآمدن و سازگاری). در این پژوهش از متغیرهای مورد تأکید دیدگاه سالوتوژنیک استفاده شد تا یک مدل ساختاری برای شاخص‌های سلامت بر اساس منابع مقابله و مدیریت استرس، با میانجی‌گری سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت در بیماران انتظامی مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر تدوین گردد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش یک طرح همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش، بیماران انتظامی مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر که در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به درمانگاه گوارش و اعصاب و روان یکی از بیمارستان‌های نیروی انتظامی مراجعه کرده بودند، تعریف شد. تعداد نمونه آماری، ۲۵۰ نفر بود که به‌ صورت در دسترس از بیمارانی که با تشخیص روان‌پزشک بر اساس ملاک ROME-IV مبتلابه سندرم روده تحریک‌پذیر بودند، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، مقیاس شاخص‌های سالوتوژنیک سلامت Bringsen (آلفای کرونباخ ۰/۸۱)، پرسش‌نامه مدیریت استرس Epstein (آلفای کرونباخ نسخه اصلی ۰/۸۰ ونسخه ترجمه شده ۰/۹۴)، پرسش‌نامه نیم‌رخ سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت Walker (آلفای کرونباخ ۰/۸۲) و پرسش‌نامه منابع مقابله با استرس Matheny (آلفای کرونباخ نسخه اصلی ۰/۸۴ تا ۰/۹۷ و نسخه ترجمه‌شده ۰/۹۴) بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS ۲۴ و SmartPLS-۳ با آزمون‌های همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر معادلات ساختاری تحلیل شدند.
یافته‌ها: شاخص‌های برازندگی درنتیجه آزمون مدل مفروض نشان داد که مدل ساختاری رابطه منابع مقابله و مدیریت استرس با میانجیگری سبک زندگی بر روی شاخص‌های سلامت از برازش مطلوبی برخوردار بود. تحلیل مسیرهای این مدل نشان داد که در مسیر مستقیم، ضریب تأثیر مدیریت استرس (۰/۱۱=λ؛ ۳/۱۱=t؛ ۰/۰۵=p)، منابع مقابله (۰/۳۷=λ؛ ۳/۰۱=t؛ ۰/۰۱=p) و سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت (۰/۲۰=λ؛ ۳/۱۶=t؛ ۰/۱۰=p) بر شاخص‌های سالوتوژنیک سلامت معنادار بود. در مسیر غیرمستقیم، مدل میانجی سبک زندگی میان مدیریت استرس و منابع مقابله با شاخص‌های سلامت سالوتوژنیک در سطح اطمینان ۰/۰۵ و ضریب استاندارد (۰/۱۳-۰/۱۱) معنادار بود.
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد، سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت می‌تواند ارتباط بین منابع مقابله و مدیریت استرس با شاخص‌های سلامت سالوتوژنیک در نمونه انتخابی بیماران انتظامی مراجعه‌کننده به یکی از مراکز درمانی نیروهای انتظامی را به‌صورت مثبت و معنادار میانجی‌گری کند.
شماره‌ی مقاله: 15
واژه‌های کلیدی: سندرم روده تحریک‌پذیر، منابع مقابله، خود مدیریتی، شاخص‌های سلامت، ارتقای سلامت، سبک زندگی
متن کامل [PDF 870 kb]   (118 دریافت) |   |   چکیده گسترده انگلیسی (HTML)  (15 مشاهده)  
نوع مقاله: پژوهشی اصيل | موضوع مقاله: روان‌شناسی انتظامی
دریافت: 1400/3/1 | پذیرش: 1400/5/17 | انتشار: 1400/11/20
* نشانی نویسنده مسئول: lil.sd1397@gmail.comXML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 11، شماره 1 - ( 2-1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها